Home Page / Find Your Therapist / Päivi Linjala

Päivi Linjala

In education Bachelor of Social Services, Cognitive behavior therapy (CBT)
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Oulu, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Terapeuttina olen rauhallinen, läsnäoleva ja myötätuntoinen. Minulle tärkeää on luoda luottamuksellinen terapiasuhde, jossa pystyy avoimesti käsittelemään vaikeitakin asioita. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa ja lyhytterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Olen terapeuttina rauhallinen, läsnäoleva ja myötätuntoinen. Minulle tärkeää on luoda luottamuksellinen terapiasuhde, jossa pystyy avoimesti käsittelemään vaikeitakin asioita. Olen aktiivinen, mutta annan asiakkaalle tilaa. Tavoitteeni on, että asiakkaalle syntyy kokemus siitä, että hän voi tulla terapiaan juuri sellaisena kuin on, eikä hänen tarvitse piilotella itsestään mitään puolia. Minulle on tärkeää, että asiakas saa kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Johtavana arvonani on asiakkaan kunnioittaminen. Pyrin siihen, että asiakas tunnistaa omat vahvuutensa ja saa voimavaransa käyttöön.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Opiskelen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Käytän asiakastyössä viitekehykseen kuuluvia menetelmiä ja harjoituksia. KKT on tavoitteellista toimintaa, jossa työskentelyn tavoitteet ja kesto sovitaan yhdessä terapian alussa. Terapiassa keskeisessä roolissa on pyrkiä tunnistamaan haasteiden taustalla olevia ajatus- ja käyttäytymismalleja sekä etsiä niille vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia. Voimme sopia myös kotitehtävistä, jotka vahvistavat terapian tuloksellisuutta ja siirtävät terapiassa opittuja taitoja arkeen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
My professional background and knowledge

Minulla on 15 vuoden kokemus työskentelystä sosiaalialalla, erityisesti lastensuojelupuolella aikuisten, lasten ja nuorten sekä perheiden parissa. Työssäni olen kohdannut eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat elämän kriisitilanteessa. Työskentelyni on lastensuojelussa painottunut vanhemmuuden haasteissa tukemiseen sekä nuorten kanssa työskentelyyn. Ihmisten rinnalla kulkeminen ja tukeminen on ollut työskentelyni ydintä koko työelämäni ajan.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.