Home Page / Find Your Therapist / Pablo Escartín Hamarinen

Pablo Escartín Hamarinen

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Helsinki, Laakso
French English Spanish
Customer Groups
Families Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Psykologin keskusteluhoitoa ja kunnioittavaa kohtaamista hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin Meilahdessa. Yhdessäkin hyvässä kohtaamisessa voi tapahtua merkittävä, koko elämää vapauttava oivallus. Psychological consultation also in English, French and Spanish.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Olen työssäni rauhallisesti jäsentynyt, aktiivisesti kuunteleva ja empaattisesti osallistuva rinnallakulkija. Sopeutan tapani olla vuorovaikutuksessa asiakkaan ajankohtaisen voinnin, tarpeen ja tilanteen mukaan. Tuen asiakkaan omaa tilaa ja itsemääräämisoikeutta sallivalla tavalla. Pidän tärkeänä yhteistyön ja tasavertaisuuden periaatteita. Pyrkimykseni on vahvistaa asiakkaan omaa ääntä, joskus vaikealta tuntuvat vihaisuuden ja tyytymättömyyden ilmaiseminen on sallittua. Yhteistyön ja lähestymistapani tarkoitus on mahdollistaa luotettavan ja turvallisen kokemuksen muodostuminen, jossa herkimpiäkin kokemuksia ja tuntoja voi turvallisesti tarkastella.

About my therapy sessions

Pidempää hoitosuhdetta etsivän asiakkaan tilanteessa, aloitamme tutustumiskäynnillä, jossa käydään läpi, miksi on hakeuduttu hoitoon, mitä tavoitteita ja toiveita on, ja puhutaan yhteistyön mahdollisuudesta, tuntuisiko yhteistyö mahdolliselta ja luonnolliselta.

Yhteistyöhön päädyttäessä, sovimme tavoitteista ja käyntikertoihin liittyvistä yksityiskohdista. Jatkossa voimme joustaa ja muuttaa suunnitelmaa tarpeen mukaan.  Joskus tutustumiskäynti selkiyttää tilannetta, vapauttaa elinvoimaa, voimaannuttaa ja avartaa mieltä näkemään uusia ratkaisuja.

Työskentelytapani perustuu 3 keskeiseen asiaan: 
- Haluan antaa turvallisen ja hyväksyvän tilan asiakkaan tunteille ja kokemuksille.
- Keskustelumuotoinen yhteistyö tutkii tarinaa, merkityksiä, esteitä ja voimavaroja, jotka tällä hetkellä vaikuttavat asiakkaan elämään.
 - Sitoudun pohtimaan ja kannustamaan asiakasta sekä paneudun valjastamaan sopivia keinoja, jotka vahvistavat asiakkaan sisäisiä voimia ja tarvittavaa muutosta.

Issues often worked with
Feeling bad Relationship problems Difficulty sleeping Personality disorders Processing my past Anger management Changing lifestyle Low self-esteem Subtance abuse/addiction Self-destructive thoughts Challenges in parenting Burnout Challenging life situation Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykologian maisteri. Tämänhetkinen päätyöni on Helsingin kaupungilla, jossa kohderyhmäni ovat koululaiset, lukioikäiset, vanhemmat, perheet, aikuisopiskelijat, opettajat ja oppilaitosten johto. Teen myös mentorointi- ja koulutuksellisia tehtäviä.

Client group

Psyykkinen kärsimys kuuluu ihmiselämän luonteeseen ja siitä selviytyäksemme tarvitsemme toisiamme. Työssäni autan ihmisiä, jotka kokevat erilaisia vaikeuksia elämäntilanteissa.
Psyykkinen stressi voi ilmetä eri tavoin: masennuksena, ahdistuksena, sietämättömän vaikeina tunteina, tyhjyytenä, juuttumisena, vuorovaikutusongelmina, kokemustodellisuuden vääristyminä sekä erilaisina fyysisinä oireina. Taustalla voi olla traumaattisia tapahtumia tai joskus vaikeat elämänvaiheet ovat merkki huomiomme ulkopuolelle jääneistä psyykkisistä kehitysaskeleista tai sisäisistä ristiriidoista omaksi itseksemme tulemisen tiellä. Joskus tarvitsemme peiliä nähdäksemme lahjakkuutemme ja pohtiaksemme toiseuttamme.

Olen paneutunut työurani aikana eri ikäisten, eri kulttuureista tulevien ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten tilanteisiin. Asiakkaakseni on hakeuduttu mm. masennuksen, ahdistuksen, stressin, peliriippuvuuden, äkillisten elämänmuutosten ja traumaattisten kokemusten vuoksi.

First session price

60.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Yksittäisen/ensimmäisen konsultaation hinta on 60€.
MIkäli etsit pitkäaikaista keskusteluhoitoa, tutustumiskäynti on maksuton.
Varatessasi tutustumiskäynti pitkäaikaisen hoitosuhteen etsinnässäsi, mainitse viestissäsi tästä - tutustumiskäynnistä ei veloiteta.