Home Page / Find Your Therapist / Minna Taivaslampi

Minna Taivaslampi

Psychotherapist, Psychologist, Other
Tampere, Tampere
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Services available also in English;
If you need psychotherapy to talk over any kind of issues about your own situation.
Also services in couple psychotherapy, couple councelling, family councelling, family psychotherapy
Psychotherapeutic Orientation
  • Other
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas EMDR

About me as a therapist

Työssäni minulle ovat erityisen tärkeitä asiakkaan lämmin vuorovaikutus; kuunteleminen, kohtaaminen, ymmärtämiseen pyrkiminen, hyväksyminen ja läsnäolo. Hyvä yhteistyösuhde ja luottamuksen rakentuminen ovat mielestäni tärkeimmät edellytykset sille, että voimme yhdessä asiakkaan kanssa päästä työskentelemään asiakkaalle tärkeiden asioiden kanssa ja löytää asiakasta parhaiten tukevia keinoja lisätä tyytyväisyyttä ja hyvinvointia asiakkaan omassa elämässä.

About my therapy sessions

Ensikäynneillä kartoitamme tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa ja laadimme työskentelylle tavoitteita. Työskentely painottuu keskusteluun, mutta käytän myös erilaisia harjoitteita ja kokemuksellisia menetelmiä tai työskentelyn välillä kotona tehtäviä harjoituksia/kokeiluja. Näistä sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Työskentely pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja yhdistelen työotteessani lisäksi työtapoja mm. hyväksymis- ja omistautumisterapiasta ja muista toimiviksi havaituista psykoterapiasuuntauksista, kuten voimavarakeskeinen, ratkaisukeskeinen ja dialoginen psykoterapia. Työtapojen valintaan vaikuttaa asiakkaan elämäntilanne, käytettävissä oleva aika ja asiakkaan kanssa sovitut tavoitteet.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Sexual problems Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Pregnancy & birth Neuropsychiatric patients Multiculturalism / immigrants Child welfare Pain related difficulties Adoption & placement
My professional background and knowledge

Psykologin ja psykoterapeutin työkokemus yli 12 vuotta.


Pari- ja perhepsykoterapia, Jyväskylän yliopisto
EMDR, Traumapsykoterapiakeskus
Kriisi- ja traumapsykoterapia 71 op, Oulun yliopisto, Traumapsykoterapiakeskus

First session price

97.00

Regular session price

97.00

Pricing details

Hinnoittelu perustuu käytettävään aikaan:
45min 97€
60min116€
90min 142€

Psykoterapia arviointikäynti
45min 97€