Home Page / Find Your Therapist / Minna Kivimäki

Minna Kivimäki

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Mikkeli, Keskusta
Lappeenranta, keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Olen monipuolisen sosiaali- ja terveydenhuollon taustan omaava ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, joka on kiinnostunut erilaisista elämänmuutoksista. Minulla on asiakkaan tilannetta tarvittaessa kokonaisvaltaisesti tutkiva ja soveltuvin osin toiminnallinen työskentelyote.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Työskentelen ratkaisukeskeisesti asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti huomioiden, yhdessä tutkien ja soveltuvin osin toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Monipuolinen koulutus- ja työkokemus mahdollistaa asiakkaiden tilanteiden tutkimisen monesta eri näkökulmasta käsin. Motivoin asiakasta ja tarvittaessa annan tilaa pohtia asiaa tarpeellisen ajan. Kannustan asiakasta tekemään omaan elämään soveltuvia ratkaisuja, joita voi pohtia turvallisessa, hyväksyvässä ja arvostavassa vuorovaikutussuhteessa. Yhdessä asiakkaan kanssa etsimme keinoja säädellä ja käsitellä tunteita ja oppia uusia toimintatapoja tulevia tilanteita varten. Opettelemme myös vaikeita, vähemmän puhuttujen keskusteluaiheiden käsittelyä.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun. Tarjolla ainoastaan etävastaanottoja.

About my therapy sessions

Tapaamisten lähtökohtana on keskustelu, jonka teemat pääsääntöisesti määrittää asiakas. Tarvittaessa ja asiakkaan niin halutessa käytän keskustelun apuna esimerkiksi erilaisia lomakkeita, kortteja, työvälineitä, joiden avulla on tarkoitus aktivoitua pohtimaan keskustelun aihetta uudenlaisesta näkökulmasta. Annan asiakkaalle myös tarvittaessa palveluohjausta.

Issues often worked with
Sexual problems Gender or Sexual-Identity Questions Sexual abuse Personality disorders Hurting yourself Self-destructive thoughts Eating disorders Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Opintoja
- sosionomi (amk) 2012
- ratkaisukeskeinen psykoterapeutti 2019
- yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalityö, sivuaineena sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot) 2016-

Muut opinnot
- ratkaisukeskeinen (ADHD) neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 2010
- ravintovalmentajakoulutus 2015
- lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvoinnin perusopinnot 2014
- työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 2017

Olen työskennellyt
- ikäihmisten vuodeosastolla, päihdedementoituneiden ryhmäkodissa
- kotihoidossa
- sosiaalipäivystyksessä
- lasten, nuorten ja perheiden parissa perhetyössä ja -kuntoutuksessa, lastensuojelussa ja oppilashuollon perheohjauksessa
- pitkäaikaistyöttömien, vammaisten ja kehitysvammaisten päätösten parissa

Olen kohdannut kriisejä ja sosiaalista hätää, joissa ovat näyttäytyneet neuropsykiatrian, mielenterveyden, päihteiden, talousvaikeuksien, työ- ja toimintakyvyn, kasvatuksen, perhekriisien ja työelämätilanteisiin liittyvät kysymykset.

Client group

Olen kiinnostunut työskentelemään ihmisen koko elämänkaarta koskevien kysymysten äärellä, asiakkaiden ollessa vauvasta vaariin sekä erilaisista ryhmittymistä (yksilö, pariskunta, perhe, eri elämän vaiheisiin liittyvät ryhmät). Mottoni ”elämä on jatkuva muutos ja jokaisen käännettävissä olevan kiven alta voi löytyä vastaus” suuntaa kiinnostukseni elämässä esiintyvien kysymysten äärelle yksilön, pariskunnan, perheen tai jonkin muun ryhmän etsiessä tarvitsemiaan vastauksia ja tavoittaakseen oman näköisen ja riittävän hyvän elämän. Tähän ihminen yksilönä vuorovaikutussuhteessa ja osana laajempaa kokonaisuutta (esim. parisuhde, perhe, työyhteisö, yhteiskunta, luonto) tarjoaa monipuolisesti mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Minulla on 16- 67-vuotiaiden osalta yksilökuntoutuspsykoterapiaan ja 16-25-vuotiaiden osalta vanhempien ohjauskäynteihin Kela-oikeus.

Additional information

HUOM! Tarjoan ainoastaan etävastaanottoja.
Aikavaraukset verkossa Terapiatalo Nosteen sivuston www.terapiatalonoste.fi kautta.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

100€/ 45min.
Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.