Home Page / Find Your Therapist / Minna Kivimäki

Minna Kivimäki

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Mikkeli, Keskusta
Lappeenranta, keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Olen monipuolisen sosiaali- ja terveydenhuollon taustan omaava ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, joka on kiinnostunut erilaisista elämänmuutoksista. Minulla on asiakkaan tilannetta tarvittaessa kokonaisvaltaisesti tutkiva ja soveltuvin osin toiminnallinen työskentelyote.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Työskentelen ratkaisukeskeisesti asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti huomioiden, yhdessä tutkien ja soveltuvin osin toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Monipuolinen koulutus- ja työkokemus mahdollistaa asiakkaiden tilanteiden tutkimisen monesta eri näkökulmasta käsin. Motivoin asiakasta ja tarvittaessa annan tilaa pohtia asiaa tarpeellisen ajan. Kannustan asiakasta tekemään omaan elämään soveltuvia ratkaisuja, joita voi pohtia turvallisessa, hyväksyvässä ja arvostavassa vuorovaikutussuhteessa. Yhdessä asiakkaan kanssa etsimme keinoja säädellä ja käsitellä tunteita ja oppia uusia toimintatapoja tulevia tilanteita varten. Opettelemme myös vaikeita, vähemmän puhuttujen keskusteluaiheiden käsittelyä.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun. Tällä hetkellä en voi valitettavasti vastaanottaa uusia KELA-asiakkaita, mutta kertakäynti- ja lyhytterapia-asiakkaat ovat tervetulleita.

About my therapy sessions

Tapaamisten lähtökohtana on keskustelu, jonka teemat pääsääntöisesti määrittää asiakas. Tarvittaessa ja asiakkaan niin halutessa käytän keskustelun apuna esimerkiksi erilaisia lomakkeita, kortteja, työvälineitä, joiden avulla on tarkoitus aktivoitua pohtimaan keskustelun aihetta uudenlaisesta näkökulmasta. Annan asiakkaalle myös tarvittaessa palveluohjausta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Bipolar disorder Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness Eating disorders Self-destructive thoughts Hurting yourself Personality disorders Sexual abuse Gender or Sexual-Identity Questions Sexual problems
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Opintoja
- sosionomi (amk) 2012
- ratkaisukeskeinen psykoterapeutti 2019
- yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalityö, sivuaineena sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot) 2016-

Muut opinnot
- ratkaisukeskeinen (ADHD) neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 2010
- ravintovalmentajakoulutus 2015
- lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvoinnin perusopinnot 2014
- työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 2017

Olen työskennellyt
- ikäihmisten vuodeosastolla, päihdedementoituneiden ryhmäkodissa
- kotihoidossa
- sosiaalipäivystyksessä
- lasten, nuorten ja perheiden parissa perhetyössä ja -kuntoutuksessa, lastensuojelussa ja oppilashuollon perheohjauksessa
- pitkäaikaistyöttömien, vammaisten ja kehitysvammaisten päätösten parissa

Olen kohdannut kriisejä ja sosiaalista hätää, joissa ovat näyttäytyneet neuropsykiatrian, mielenterveyden, päihteiden, talousvaikeuksien, työ- ja toimintakyvyn, kasvatuksen, perhekriisien ja työelämätilanteisiin liittyvät kysymykset.

Client group

Olen kiinnostunut työskentelemään ihmisen koko elämänkaarta koskevien kysymysten äärellä, asiakkaiden ollessa vauvasta vaariin sekä erilaisista ryhmittymistä (yksilö, pariskunta, perhe, eri elämän vaiheisiin liittyvät ryhmät). Mottoni ”elämä on jatkuva muutos ja jokaisen käännettävissä olevan kiven alta voi löytyä vastaus” suuntaa kiinnostukseni elämässä esiintyvien kysymysten äärelle yksilön, pariskunnan, perheen tai jonkin muun ryhmän etsiessä tarvitsemiaan vastauksia ja tavoittaakseen oman näköisen ja riittävän hyvän elämän. Tähän ihminen yksilönä vuorovaikutussuhteessa ja osana laajempaa kokonaisuutta (esim. parisuhde, perhe, työyhteisö, yhteiskunta, luonto) tarjoaa monipuolisesti mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Minulla on 16- 67-vuotiaiden osalta yksilökuntoutuspsykoterapiaan ja 16-25-vuotiaiden osalta vanhempien ohjauskäynteihin Kela-oikeus.

Additional information

Aikavaraukset verkossa Terapiatalo Nosteen sivuston www.terapiatalonoste.fi kautta.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

90€/ 45min.