Home Page / Find Your Therapist / Miia Mellanen
In education Psychologist, Crisis and trauma
Vaasa, Vaasa
Swedish Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tervetuloa vastaanotolleni Vaasassa tai etävastaanotolle paikkakunnasta riippumatta. Taustakoulutukseltani olen psykologi ja integratiivinen lyhytterapeutti. Opiskelen tällä hetkellä keho-orientoituneeksi traumapsykoterapeutiksi (valmistuminen 2025).
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Cognitive analytic
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT) Crisis and traumas Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Pyrin huomioimaan ihmisen aina kokonaisuutena ja luomaan aktiivisesti tilaa jokaisen asiakkaan omalle tarinalle. Terapeuttina kuuntelen asiakkaan kertomusta samalla tehden aktiivisesti tapausjäsennystä, joka auttaa asiakasta huomaamaan omaa tilannettaan. Tärkeää on luoda turvallinen ja arvostava tila toiselle ihmiselle jakaa omaan elämäänsä. Työskentely tapahtuu asiakkaan tahdissa.

About my therapy sessions

Työskentelytapani on integratiivinen hyödyntäen eri suuntauksia ja työskentely suunnitellaan aina yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Yksittäisillä käynneillä käsitellään asiakkaan ajankohtaista asiaa, johon hän toivoo mielenterveyden ammattilaisen apua. Pidemmissä hoitosuhteissa aloitetaan tutustumisella ja arvioinnilla, luodaan tavoitteet työskentelylle ja edetään prosessinoimaisesti.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Challenging life situation Processing my past Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Personality disorders
My professional background and knowledge

Osaamisalueitani ovat muun muassa perheneuvolatyö, kliininen psykiatrinen työ erikoissairaanhoidossa, dialektinen käyttäytymisterapia (DKT), kognitiivis- analyyttinen (KAT) lyhytterapia sekä traumatausta ja äkilliset elämänkriisit. Pyrin työskentelyssäni huomioimaan ihmisen kokonaisuutena ja olen perehtynyt myös psykofyysiseen ja sensomotoriseen keho-mieli- systeemiseen lähestymistapaan.

Client group

Tarjoan nuorille ja aikuisille psykologikäyntejä, lyhytterapiaa sekä lyhyitä- ja pitkiä koulutuspsykoterapioita sopimuksen mukaan.

First session price

80.00

Regular session price

60.00

Pricing details

- Psykologin vastaanotto/yksittäiset konsultaatiokäynnit
- Psykologin antama lyhytterapia

- Koulutuspsykoterapiat (koulutusterapioista annan mielelläni lisätietoja)
1) Tutustumis- ja arviointikäynti
2) Lyhytkestoiset koulutuspsykoterapiat 5-20 käyntiä
3) Pitkäkestoiset koulutuspsykoterapiat 1-2vuotta