Home Page / Find Your Therapist / Merja Sundman

Merja Sundman

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Family therapy
Vantaa, Tikkurila
Finnish
Customer Groups
Couples Families Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen kriisi- ja traumaorientoitunut perhepsykoterapeutti, jolla on yli 25 vuoden kokemus mielenterveyden sairauksista ja ongelmista. Traumapsykoterapiaopinnot kestävät Oulun yliopistossa 6/20 . Olen suorittanut EMDR I ja II- tason, käytän menetelmää aktiivisesti Kotisivuni merjasundman.fi
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas EMDR Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Masennuksen pariterapeuttinen hoito on selkeästi ollut vaikuttavaa. Olen työskennellyt masentuneiden ja ahdistuneiden asiakkaiden kanssa paljon ja huomannut kuinka tärkeää on tukea koko perhettä. Työotteeni on aktiivinen sekä kaikkia kunnioittava. Kykenen suorapuheisuuteen sekä rajaamiseen tarvittaessa.
Minut on hyväksytty Uskontojen uhrien terapeuttiluetteloon. Vastaanotoillani on käsitelty erilaisten uskonnollisten liikkeiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen. Etenkin jehovalaisuudesta ja lestadiolaisuudesta eroaminen on näyttäytynyt asiakkailleni vaikeina asioina.
Aggressivisesti parisuhteessa käyttäytyvät naiset ovat löytäneet käyttäytymiselleen apua perheterapeuttisin menetelmin. Olen tehnyt lopputyöni liittyen naisten fyysiseen väkivaltaan parisuhteessa, aihe on edelleen itseäni kiinnostava.
Terapeuttina vahvuuteni on vankka ammatillinen kokemus monenlaisten vaikeiden asioiden kohtaamisessa. Se tuo uskoa ja toivon siihen, että kaikilla on kyky halutessaan muutokseen.

About my therapy sessions

Psykoterapian hoitava elementti on säännöllisyys sekä kyky käyttää kaikkia menetelmiä luovasti ja tilannetajuisesti. Psykoterapia sisältää mahdollisuuden yksilökeskusteluihin, pari- ja perhetapaamisiin joustavilla kokoonapanoilla aina akuutti tilanne huomioiden. Tapaamisiin otetaan mukaan asiakkaalle tärkeät ja merkitykselliset ihmiset.
Kotikäynnit kuuluvat työskentelytapoihini. Usein perhettä tavatessa on hyvä mennä kotiin. Psykoterapeutin on helpompi siirtyä kuin monilapsisen perheen. Lapset huomioidaan aina ikätasoisesti. Lapset puheeksi- manuaali on itselläni aktiivisesti käytössä. On erittäin tärkeää, että lapset tulevat kuulluksi ja saavat vanhemmiltaan luvan puhua perheen asioista.
Sukupuun käyttö menetelmänä tuo perheelle tärkeää tietoa ylisukupolvisuudesta ja perheiden toimintamalleista.
Olen aloittanut traumaterapeutin jatko-opinnot, joten kehopainotteisuus tulee jatkossa korostumaan vastaanotoilla.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Bipolar disorder Pain related difficulties Child welfare Personality disorders Psychotic disorders Pregnancy & birth Seriously traumatized patients and dissociative disorders Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Olen aloittanut työn mielenterveysongelmien parissa v. 1991. Suljetut akuuttivastaanotto-osastot, psykiatrian poliklinikat, perusterveydenhuollon depressiohoitajan, lastensuojelun perhetyö sekä lapsiperheiden päihdekuntoutustyö on tullut tutuksi.
Olen depressiokouluryhmien ohjaaja, mentori sekä työnohjaaja. Olen ollut kehittämässä erilaisia työskentelymalleja, joten teen edelleen myös psykiatrisen sairaanhoitajan kliinistä työtä. Se helpottaa pysymään mukana ihmisten nykyhetken muuttuvissa haasteissa. Etenkin nuorten elämässä vaatimukset ovat kovin muuttuneet viime vuosina.

Additional information

Minulla on Kelan kuntoutuspsykoterapia korvattavuus perheterapiaan.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

85e/ 45min, perheille ja pareille suosittelen 90min aikaa.