Home Page / Find Your Therapist / Maria Lindroos

Maria Lindroos

In education Psychologist, Group psychotherapy
Helsinki, Kruununhaka
Finnish
Customer Groups
Groups Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Kokoan keväällä 2023 käynnistyvää pitkää psykoterapiaryhmää, joka kokoontuu TIISTAISIN kl0 17-18.30 HELSINGISSÄ. Varaa aika haastatteluun! Olen psykologi ja kokenut ryhmäohjaaja. Tämä ryhmä on osa analyyttisia ryhmäpsykoterapeuttiopintojani. Ryhmä on oiva työkalu useimpiin elämän kysymyksiin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
  • Psychoanalytic
About me as a therapist

Olen ohjannut erilaisia terapeuttisia ja työnohjauksellisia ryhmiä 25 vuoden ajan. Työskentelen kiireettömästi ja arvostavasti kuullen, kannustaen ja valaisten katveessa olevia näkökulmia. Työotteeni tutkiva, luova ja assosiatiivinen. Tavoitteenani on, että asiakkaan oma ihmismieli tulee hänelle itselleen tietoisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi, mikä vaikuttaa arkielämän kokemiseen ja vuorovaikutukseen. Sisäisen kasvun matkalla luotan ihmisen omaan potentiaaliin, jota pyrin kutsumaan esiin asiakkaissani.

About my therapy sessions

Psykoterapiaryhmän menetelmä on vapaa keskustelu luottamuksellisessa, tutkivassa ilmapiirissä. Ryhmän jäsenet tuovat omaan tahtiinsa ajatuksensa, tunteensa, unensa, muistonsa ja mielikuvansa ryhmän näyttämölle, jossa niitä on mahdollisuus tarkastella suhteessa omaan arkeen ja ryhmän sisäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ryhmä toimii kuin peilinä heijastaen jäsentensä yksilöllisiä pyrkimyksiä.
Kasvu ja oppiminen on ryhmässä aarteen etsintää; yhdessä muiden kanssa valaistaan, nähdään uusin silmin ja sanoitetaan sellaista, joka yksin omassa mielessä helposti vääristyy tai pysyy piilossa. Kun toistuvat ajattelu-, tulkinta- ja toimintatavat sekä vuorovaikutuksen esteet tulevat tietoisemmiksi, omaan elämään vaikuttaminen helpottuu, mikä lisää elinvoimaa ja mielekkyyden kokemusta. Ryhmän tavoitteina ovat itsetuntemuksen ja mielen joustavuuden lisääntyminen, vuorovaikutustaitojen kehittyminen, psyykkisten oireiden helpottaminen, potentiaalien käyttöön saaminen sekä elämänlaadun parantuminen.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Eating disorders Changing lifestyle Subtance abuse/addiction Treatment of physical illness Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

30.00

Regular session price

30.00

Pricing details

30€ / haastattelu- ja ryhmätapaaminen