Home Page / Find Your Therapist / Liisa Laaksonen

Liisa Laaksonen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Family therapy
Turku, Keskusta
Turku, Keskusta
Swedish Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Groups Families Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Weekend appointments Evening appointments
Olen koulutukseltani perhepsykoterapeutti ja kesäkuussa 2020 myös paripsykoterapeutti. Perheiden ja pariskuntien kanssa olen työskennellyt vuodesta 2006. Otan vastaan sekä aikuisia, pareja että perheitä. Vastaanottoni sijaitsee Turun keskustassa. Yhteydenotot yksityisviestillä tai puhelimitse.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen 38-vuotias nainen. Terapeuttina olen lämmin ja empaattinen. Kuvaisin itseäni enemmän aktiiviseksi kuin passiiviseksi. Etsin asiakkaan kanssa yhdessä keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapiassa minulle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiirin asioiden käsittelylle. Minulle on tärkeää jokaisen ihmisen yksilöllinen kohtaaminen, uteliaisuus ihmisen kokemuksia kohtaan ja aito yhteistyö asiakkaan kanssa.

Terapiasuhteessa asiakas saa ilmaista ja tutkia omia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan turvallisessa, myötätuntoisessa ilmapiirissä. Terapeuttina tehtäväni on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ymmärrystä hänen tapoihinsa kokea, tuntea, ajatella ja toimia. Tämä pätee yhtä lailla silloin, kun asiakkaani on yksi ihminen, kuin silloinkin, kun tapaan pariskuntaa tai perhettä. Terapeuttina olen aktiivinen osallistuja asiakkaan elämäntilanteen tutkimisessa, ymmärtämisessä ja toivotun muutoksen edesauttamisessa.

About my therapy sessions

Ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi terapian tavoitteita ja terapiaprosessin sisältöä. Ensimmäisen käynnin perusteella tehdään päätös terapian aloittamista.

Alussa pohdimme, minkälaisesta psyykkisestä epätasapainosta on kysymys ja mitä voimme tehdä sen eteen. Terapiaprosessin aikana voimme käyttää erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi sukupuuta, asiakkaan oman historian pohdinnassa.

Tapaamiset voivat toisinaan olla viikoittaisia mutta erityisesti pari- ja perheterapiassa niitä voi olla huomattavasti harvemminkin. Terapiaprosessiin voi liittyä myös kotiin annettavia tehtäviä, mikäli se koetaan tarpeelliseksi.

Etenemme kohti asiakkaan asettamaa tavoitetta ja tärkeää on että matkan varrella arvioimme kuinka työskentely on onnistunut.

Issues often worked with
Low self-esteem Burnout Depression/Anxiety Changing lifestyle Sexual problems Personality disorders Gender or Sexual-Identity Questions Challenging life situation Sexual abuse Personal growth and development Processing my past Anger management Feeling bad Challenges in parenting Subtance abuse/addiction Relationship problems
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Personality disorders Child welfare Bipolar disorder Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt 13 vuotta perheiden, pariskuntien ja yksilöiden kanssa. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan sekä etä- ja lähivanhemmuuteen liittyen olen työskennellyt seitsemän vuotta. Päihderiippuvuuteen aloin perehtymään vuonna 2010 ja perheterapiaopinnoissani keskityin päihdeproblematiikan vaikutuksiin. Olen kouluttautunut käyttämään erityisesti nuorille suunnattua kannabiksen käyttöön tarkoitettua avohoidon mallia HAP (Haschavvänjningsprogrammet), joka perustuu kognitiivisbehavioristiseen toimintamalliin. Motivointi on osa muutoksia tavoittelevaa terapiaa ja motivoiva haastattelu on työtapa, jota käytän ja josta olen kouluttanut muita ammattihenkilöitä.

Olen työskennellyt pariskuntien kanssa käyttäen perheterapeuttista viitekehystä vuodesta 2014 ja tällä hetkellä kouluttaudun paripsykoterapeutiksi. Valmistun kesäkuussa 2020.

Client group

Työskentelen aikuisten ja heidän läheistensä kanssa. Terapiatyössäni on painottunut vanhemmuuteen liittyvät haasteet sekä parisuhteen eri vaiheet. Erityistä osaamista minulla on päihdeproblematiikasta, niin käyttäjänä kuin käyttäjän läheisenä, sekä persoonallisuuden kehitykseen liittyvistä häiriöistä.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Yksilötapaaminen 60min 70.00 euroa.
Paritapaaminen 90 min 95.00 euroa