Home Page / Find Your Therapist / Liisa Laaksonen

Liisa Laaksonen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Turku, Keskusta
Turku, Keskusta
Swedish Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Groups Families Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Weekend appointments Evening appointments
Olen koulutukseltani perhe- ja paripsykoterapeutti. Perheiden ja pariskuntien kanssa olen työskennellyt vuodesta 2006. Otan vastaan sekä yksilöitä, pareja että perheitä. Vastaanottoni sijaitsee Turun keskustassa. Yhteydenotot yksityisviestillä tai sähköpostitse.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen 39-vuotias nainen. Terapeuttina olen lämmin ja empaattinen. Kuvaisin itseäni enemmän aktiiviseksi kuin passiiviseksi. Etsin asiakkaan kanssa yhdessä keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapiassa minulle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiirin asioiden käsittelylle. Minulle on tärkeää jokaisen ihmisen yksilöllinen kohtaaminen, uteliaisuus ihmisen kokemuksia kohtaan ja aito yhteistyö asiakkaan kanssa.

Terapiasuhteessa asiakas saa ilmaista ja tutkia omia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan turvallisessa, myötätuntoisessa ilmapiirissä. Terapeuttina tehtäväni on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ymmärrystä hänen tapoihinsa kokea, tuntea, ajatella ja toimia. Terapeuttina olen aktiivinen osallistuja asiakkaan elämäntilanteen tutkimisessa, ymmärtämisessä ja toivotun muutoksen edesauttamisessa.

About my therapy sessions

Ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi terapiaprosessin sisältöä ja aletaan pohtia tavoitteita. Ensimmäisen käynnin perusteella tehdään päätös terapian aloittamista.

Alussa pohdimme, minkälaisesta psyykkisestä epätasapainosta on kysymys ja mitä voimme tehdä sen eteen. Terapiaprosessin aikana voimme käyttää erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi sukupuuta, asiakkaan oman historian pohdinnassa.

Tapaamiset voivat toisinaan olla viikoittaisia mutta erityisesti pari- ja perheterapiassa niitä voi olla harvemminkin. Terapiaprosessiin voi liittyä myös kotiin annettavia tehtäviä, mikäli se koetaan tarpeelliseksi.

Issues often worked with
Bipolar disorder Burnout Sexual problems Personality disorders Gender or Sexual-Identity Questions Challenging life situation Sexual abuse Processing my past Feeling bad Challenges in parenting Subtance abuse/addiction Relationship problems
Areas of Specialization
Personality disorders Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt 14 vuotta perheiden, pariskuntien ja yksilöiden kanssa. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan sekä etä- ja lähivanhemmuuteen liittyen olen työskennellyt seitsemän vuotta. Päihderiippuvuuteen aloin perehtymään vuonna 2010 ja perheterapiaopinnoissani keskityin päihdeproblematiikan vaikutuksiin. Olen kouluttautunut käyttämään erityisesti nuorille suunnattua kannabiksen käyttöön tarkoitettua avohoidon mallia HAP (Haschavvänjningsprogrammet), joka perustuu kognitiivisbehavioristiseen toimintamalliin. Motivointi on osa muutoksia tavoittelevaa terapiaa ja motivoiva haastattelu on työtapa, jota käytän ja josta olen kouluttanut muita ammattihenkilöitä.

Olen työskennellyt pariskuntien kanssa käyttäen perheterapeuttista viitekehystä vuodesta 2014 ja valmistunut paripsykoterapeutiksi vuonna 2020.

Client group

Työskentelen nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä kanssa. Terapiatyössäni on painottunut vanhemmuuteen liittyvät haasteet sekä parisuhteen eri vaiheet. Erityistä osaamista minulla on päihdeproblematiikasta, niin käyttäjän kuin käyttäjän läheisen näkökulmasta, sekä persoonallisuuden kehitykseen liittyvistä häiriöistä.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Yksilötapaaminen 70.00 euroa.
Paritapaaminen 105.00 euroa