Home Page / Find Your Therapist / Lea Lahtela

Lea Lahtela

Psychotherapist, Social worker, Solution-oriented
Rovaniemi, Keskusta
Kuusamo, Keskusta
Etäyhteyksin koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen ratkaisukeskeisen viitekehyksen omaava psykoterapeutti. Keskeistä työskentelyssä on auttaa sinua vahvistamaan omia voimavarojasi, joiden turvin pääset eteenpäin kohti tavoitteitasi. Terapeuttina olen empaattinen, asiakasta kunnioittava ja kannustava.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaalityöstä eri ikäisten asiakkaiden kanssa sekä kokemusta myös esimiestyöstä ja johtamisesta sosiaalialalta. Tuen sinua ratkaisukeskeisin menetelmin etsimään ja löytämään uusia näkökulmia, toiveikkuutta ja selviytymiskeinoja erilaisissa haasteellisissa elämäntilanteissa. Rakennetaan pienin askelin polku kohti sinulle merkityksellistä ja mielekästä elämää.

Huom! Kaikki yhteydenotot Minduun kautta ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisin menetelmin rakennetaan asiakkaan muutostoiveista, tavoitteista ja lähtökohdista käsin polkua kohti mielekästä ja hyvää elämää. Työskentelyn tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään ja tunnistamaan omat, ehkä vielä piilossa olevat voimavarat, joiden turvin edetä kohti tavoitteita. Työskentely perustuu luottamukselliseen ja asiakkaan arvomaailmaa kunnioittavaan kohtaamiseen.

Issues often worked with
Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.