Home Page / Find Your Therapist / Lauri Yli-Pohja

Lauri Yli-Pohja

Psychotherapist, Psychologist, Psychodynamic
Helsinki, Töölö
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
I can also meet english speaking patients
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Psychoanalytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työskentelyotteeni on kuunteleva mutta myös aktiivinen. Pääpaino on kuitenkin sillä, mitä potilas sanoo, sillä mitä enemmän minä puhun sitä vähemmän potilas saa aikaa. Yritän hahmottaa potilaan tilannetta hänen lähtökohdistaan ja kokemuksistaan käsin ja keskityn terapiassa niihin asioihin,. joita potilas pitää tärkeinä. Psykoterapia on potilaskeskeistä eikä terapeuttikeskeistä.

About my therapy sessions

Psykoterapiatyössäni painottuu pyrkimys auttaa potilasta oppimaan tuntemaan ja ymmärtämään itseään. Istuntojen aikan lähdetään siksi liikkeelle potilaan kertomuksesta. Yhdessä yritetään löytää linkkejä aikaisempien kokemusten ja nykypäivän välillä. Erityisen merkittävää on yrittää päästä kosketuksiin oman tiedostamattoman halun kanssa, sillä se määrittää vahvasti minkälaisia ihmisiä me olemme ja minkälaisiksi voimme tulla.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Changing lifestyle Panic attacks Processing my past Personal growth and development Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Sexual problems Challenging life situation Self-destructive thoughts
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt pitkään opiskeluterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa, joten nuorten, opiskelijoiden ja työikäisten ongelmat ovat hyvin tuttuja.

Additional information

Tällä hetkellä en voi ottaa uusia asiakkaita pitkiin, useita vuosia kestäviin terapioihin kuten esim. Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia. Tarjoan siis mahdollisuutta max 2 vuotta kestävään terapiaan.

First session price

80.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Kelan tukemassa terapiassa omavastuu on 32,40 euroa tunnilta.