Home Page / Find Your Therapist / Kari Muhonen

Kari Muhonen

Educating psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Lappeenranta, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen kiinnostunut löytämään toimintakykyä palvelevia tekijöitä sieltä mistä niitä harvemmin osataan etsiä. Asioiden hyväksymisen kautta esteet itsensä kehittämisestä poistuvat ja uudet näkökulmat valjastuvat tavoitetta palvelevaksi. Motivoituminen muutokseen kertoo hyötyjen esilletulosta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttina olen aktiivinen kuuntelija, motivoija ja rohkaisija ensimmäisen askeleen ottamiselle. Rauhallisuuteni lisäksi tuon rohkeasti uusia näkökulmia tutkittavaksi ja huolehdin siitä, että ennen ensimmäisiä askeleita tiedät jo olevasi matkalla kohti toivetilaasi. Kunnioitan hiljaisia hetkiä, teen tarkentavia kysymyksiä ja huolehdin prosessin etenemisestä.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Toivetilan määrittelyn kautta pyrin tarkentamaan tavoitteita. Mitä konkreettisemmin tavoitteet on määritelty, sitä paremmin me molemmat tiedämme miten olemme edistyneet. Käytän paljon arvioivaa ja avointa keskustelua, asteikkoja, erilaisia ulkoistamisen tekniikoita, mielikuvia ja metaforia. Tarkentavat kysymykset ja ei-tietämisen hyödyntäminen auttaa molemminpuolisen ymmärryksen syntymisessä siitä mitä olemme tekemässä, miksi ja miten.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Hurting yourself
Areas of Specialization
Bipolar disorder Child welfare Neuropsychiatric patients Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Olen vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja, sosiaalityöntekijä ja opettaja. Olen toiminut pitkään mielenterveyskuntoutuksen, sosiaalityön ja opetuksen kentällä tehden töitä niin nuorten kuin aikuisten, yksilöiden, parien ja perheiden kanssa. Psykoterapiakouluttajana toimiminen on vahvistanut vaikuttavuuden taitojani psykoterapiassa. Psykoterapian lisäksi toimin myös työnohjaajana (STOry). Teen lyhytpsykoterapian lisäksi Kelan kuntoutuspsykoterapiaa yksilöpsykoterapia-asiakkaille, pari- ja perheterapiaa, sovittelua, ratkaisukeskeistä itsensä kehittämistä ja annan muutostukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Hyödynnän työssäni myös käynti kerrallaan työmuotoa ja tarvittaessa viiden pisteen korva-akupunktiota.

Vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteri, psykoterapian kouluttajakoulutus, kasvatustieteen maisteri (erityispedagogiikka), sosiaalityöntekijä, opettaja, työnohjaaja (STOry)

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Psykoterapiakäynti 45 min. 90€
Psykoterapiakäynti 60 min. 105€
Psykoterapiakäynti 90 min. 170€
Pari- ja perheterapiakäynti 60 min. 105€
Pari- ja perheterapiakäynti 90 min. 160€