Home Page / Find Your Therapist / Ilona Halme

Ilona Halme

In education Psychologist, Cognitive analytic
Etäyhteyksillä koko Suomi,
Helsinki, Kamppi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen kliininen psykologi ja tällä hetkellä opiskelen kognitiivis-analyyttiseksi psykoterapeutiksi (valmistuminen 12/2022). Tarjoan sekä psykologin keskusteluapua että eri mittaisia koulutusterapiajaksoja psykoterapeuttiopiskelijana.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
Additional Training

Schema therapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina lämmin, läsnä oleva ja asiakasta arvostava. Työskentelyssäni korostuu joustavuus sekä asiakaslähtöinen ja aktiivinen ote. Pyrin luomaan vastaanotollani turvallisen, luottamuksellisen ja asiakkaan ilmaisua kunnioittavan ympäristön. Työskentelyotteeni on tutkiva ja pyrin tavoittamaan asiakkaan kokemuksia ja niihin liittyviä merkityksiä tarkasti uudenlaisen ymmärryksen saavuttamiseksi.

About my therapy sessions

Istunnoillani lähdemme liikkeelle siitä, mikä sai asiakkaan hakeutumaan vastaanotolleni. Terapeuttisessa työskentelyssä korostan integrativiivista ja asiakaslähtöistä otetta, jossa työskentelyn suunta määrittyy aina asiakkaan yksilöllisistä tarpeista käsin. Alussa pyrin jäsentämään yhdessä asiakkaan kanssa hänen keskeisiä ongelmia ja niiden taustalla olevia tekijöitä ja mielensisäisiä asetelmia sekä hahmottelemaan toivottua suuntaa. Luottamuksellinen ja turvallinen terapiasuhde luo perustan työskentelylle ja muutokselle, minkä vuoksi pyrin huomioimaan terapiasuhteen laatua ja ilmiöitä jatkuvasti työskentelyn eri vaiheissa.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt psykologina kaikenikäisten aikuisten parissa terveydenhuollon eri sektoreilla aina psykiatrian erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Opiskelen tällä hetkellä kognitiivis-analyyttiseksi psykoterapeutiksi. Lisäksi olen suorittanut täydentäviä lisäkoulutuksia seuraavista viitekehyksistä:
– Kognitiivinen työote
– Skeematerapeuttinen työte
– Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

Client group

Työskentelen kaikenikäisten aikuisten kanssa, jotka kärsivät esimerkiksi ahdistus- ja masennusoireilusta, uupumuksesta tai ihmissuhdevaikeuksista. Tarjoan sekä psykologin keskusteluapua että eri mittaisia koulutusterapiajaksoja psykoterapeuttiopiskelijana.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Psykologikäynnit 90 euroa, koulutusterapiakäynnit 70 euroa.

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.