Home Page / Find Your Therapist / Helena Oikarinen-Jabai

Helena Oikarinen-Jabai

Psychological therapy Psychologist, Solution-oriented
Helsinki, Ruskeasuo
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Olen koulutukseltani psykologi. Työskentelen pääasiassa ratkaisukeskeisesti. Keskusteluterapian rinnalla käytän hypnoterapiaa, EMDR- terapiaa ja interpersonaalista psykoterapiaa. Käytän työskentelyssä myös muita luovia ja kehollisia menetelmiä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Family therapy
Additional Training

Music therapy Hypnosis EMDR Art therapy Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Terapeuttisessa työssäni haluan yhdessä asiakkaan/asiakkaiden kanssa etsiä uusia näkökulmia ja ratkaisuja haasteellisiin kokemuksiin ja kiperiin tilanteisiin, joita elämä tuo mukanaan. Ajattelen, että jokaisella on ratkaisun avaimet kohtaamiinsa ylitsepääsemättömiltäkin tuntuviin ongelmiin. Joskus omien voimavarojen ja selviytymistaitojen palauttamisessa auttaa, että asioita voi jakaa, niistä voi keskustella ja niitä voi työstää yhdessä toisen kanssa.

About my therapy sessions

Terapiaistunnoissa voimme yhdessä asiakkaan kanssa pohtia millainen lähestymistapa tukee häntä parhaiten. Esimerkiksi hypnoterapia voi tukea huonoista tottumuksista irrottautumisessa (esimerkiksi tupakanpoltto, ylensyöminen), itsetunnon kohottamisessa ja fobioiden voittamisessa. EMDR eli silmänliiketerapia soveltuu traumaattisten menneisyyden tapahtumien käsittelyyn ja ratkaisukeskeinen lähestyistapa mahdollistaa löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja kiperiin tilanteisiin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Phobia/fear Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions
Areas of Specialization
Multiculturalism / immigrants Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Psykologin koulutuksen ohessa olen kulttuuriantropologi, kasvatustieteilijä ja taiteen tohtori. Olen työskennellyt erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä ja eri kulttuuritaustoja omaavien ihmisten kanssa. Opinnoissani ja tutkimuksessani olen ollut kiinnostunut muun muassa siitä, kuinka ihmiset kasvavat ja muokkautuvat osaksi perhettään ja yhteisöjään, ja mitä tapahtuu ihmisten kohtaamisissa. Olen tutkaillut paljon myös sitä, mikä merkitys luovuudella ja itseilmaisulla on ihmisen minuuden, ihmissuhteiden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä.
Olen käynyt Helsingin psykoterapiainstituutin kolmivuotisen ratkaisukeskeisen terapian koulutuksen. Minulla on sertifikaatti EMDR-menetelmässä (Traumaterapiakeskus) ja hypnoterapiassa (Tieteellinen hypnoosi ry). Olen myös opiskellut erilaisia keho- ja taideterapioita ja sovellan myös niitä terapiaistunnoissa

Client group

Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, myös perheiden ja pariskuntien.

Additional information

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse ja tiedustella lisää.

First session price

50.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Ensimmäisen tutustumiskäynnin hinta on 50 euroa, jos asiakas käy useammin kuin kerran.
Yksittäiskäynnistä laskutetaan 85 euroa.