Home Page / Find Your Therapist / Hannaleena Ronkainen

Hannaleena Ronkainen

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Jyväskylä, Jyväskylä
English Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments
Laaja-alainen kokemus psykologin työstä ihmisen eri elämänkaaren vaiheissa. Urheilupsykologin pätevyys. Hyödyntää työskentelyssä kehollisia menetelmiä ja emdr-työskentelyä. Integratiivinen viitekehys. Yhteydenotot ja ajanvaraus Psyykkinen hyvinvointikeskus Kompin kautta www.komppi.net
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Mindfulness EMDR

About me as a therapist

Olen empaattinen, aktiivinen ja pyrin aina löytämään kunkin yksilön omat vahvuudet.
Psykoterapiatyöskentelyssä (integratiivinen koulutus) pyrin yhteistyön kautta löytämään juuri sinulle sopivat työskentelymenetelmät. Kiinnitän huomiota psykoterapiasuhteessa työskentelyyn (psykoterapeuttinen allianssi, katkokset ja metakommunikointi), lähikehityksen vyöhykkeellä työskentelyyn sekä kiintymyssuhdenäkökulmiin. Hyödyntää erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä ja EMDR-työskentelyä osana psykoterapiatyöskentelyä.

About my therapy sessions

Kriisi- ja tukikäynneillä käsitellään asiakkaan ongelmallista kokemusta keskustellen tutkivassa yhteistyössä. Jäsennämme haastavaa tilannetta tai kokemusta sekä tutkimme, miten kokemus elää nykyhetkesssä ja mitä muutosta asiakas toivoo elämäänsä. Etsimme yhdessä uusia näkökulmia ja ymmärrystä, joiden avulla asiakas voi saada korjaavia kokemuksia ja helpotusta kokemaansa tilanteeseen. Tärkeää on, että asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi empaattisen ja tasavertaisen vuorovaikutuksen kautta.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Olen sertifioitu urheilupsykologi ja EMDR-terapeutti. Lisäksi olen perehtynyt mindfulnessiin ja kehollisiin menetelmiin. Minulla on pitkä kokemus erityisesti (huippu-)urheilussa työskentelystä.

Client group

Otan vastaan kriisi-ja tukikäyntejä kaipaavia asiakkaita liittyen haastaviin elämäntilanteisiin, uupumukseen ja mielialaongelmiin.

Additional information

Yhteydenotot ja ajanvaraus Psyykkinen hyvinvointikeskus Kompin kautta www.komppi.net

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details