Eva Vento

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Integrative
Lahti, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Työ- ja elämänkokemus sekä täydennyskoulutukset ovat opettaneet tarkastelemaan hyvin- ja pahoinvointia systeemisenä ilmiönä. Menneisyys, tulevaisuus ja kehollisuus ovat jatkuvasti läsnä heijastuen tässä ja nyt. Viitekehykseni on integratiivinen, missä on psykodynaaminen painotus.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Asiakkaan tarpeet ja tavoitteet määrittävät työskentelyä. Monipuolisuuteni ja luovuuteni ovat tässä hyvinä apuvälineinä. Aktiivisuuteni voikin näyttäytyä eri tavoin riippuen työskentelylle yhteistyössä asetetuista tavoitteista ja siitä, mikä on kulloinkin oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista. Psyykkiset vaikeudet näyttäytyvät usein ns suhdevaikeuksina - suhteessa itseen, muihin, maailmaan tai erilaisiin muihin asioihin. Riittävän turvallisessa psykoterapiasuhteessa näitä vaikeuksia ja niissä koettuja haasteita on mahdollista yhdessä tarkastella ja ymmärtää. Psykoterapia tukee myös tarpeen mukaisessa rakentavassa muutostyöskentelyssä suuntana olosuhteisiin nähden riittävän hallinnan tunteen ja toimijuuden kokemus.

About my therapy sessions

Ensisijaista on keskustelu ja riittävän turvallinen työskentelymaaperä. Esillä ovat kokemusten avaaminen, tarpeiden ja tunteiden sanoittaminen sekä itseymmärryksen tukeminen. Lisäksi myös kehotietoisuuden vahvistaminen ja mielen rauhoittelu erilaisin kehollisin rauhoittelu- ja vakautuskeinoin on usein tarpeen. Toiminnallisia harjoituksia, välitehtäviä sekä ohjausta käytetään siinä määrin, kun se tukee tavoitteellista työskentelyä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Kokemus:
Pääasiallinen työkokemukseni on kertynyt yli 20 vuoden ajalta psykiatrisena sairaanhoitajana, viimeimmäksi aikuisten mielialahäiriöpoliklinikalta. Lisäksi olen tehnyt työnohjaajan ja ryhmäpsykoterapeutin työtä aluksi sivutoimisesti ja vuodesta 2019 alkaen päätoimisesti.

Koulutus:
Psykoterapeutti / psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeutti,
dialektinen käyttäytymisterapeutti,
integratiivinen psykoterapeutti,
psyk. sair.hoitaja, sertifioitu työn- ja TRE-ohjaaja.
Lisäksi menetelmäopintoja mentalisaatioterapiasta, skeematerapiasta sekä PBSP-terapiasta.

Additional information

Minulta löytyy vapaita vastaanottoaikoja (etä- sekä toimitilatapaamisena) loma-aikoja lukuunottamatta ainakin toistaiseksi viikon ja viimeistään kahden viikon sisällä. PYYDÄN KUITENKIN HUOMIOIMAAN, että ajankohtaisesti en pysty lupaamaan yksilöpsykoterapiapaikkaa pitkään yksilöpsykoterapiaan. Ryhmäpsykoterapiaan hakeutuville teen alkuhaastatteluja edelleen.
Tuotan RYHMÄPSYKOTERAPIAA Kelan kuntoutuspsykoterapiana ja Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä Päijät-Hämeen alueen palvelusetelijärjestelmän kautta.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

PYYDÄN HUOMIOIMAAN, että ryhmiin hakeudutaan aina yksilövastaanottojen kautta. Ryhmäpsykoterapiaan hakeutuvan ensitapaamisen/alkuhaastattelukäynnin kesto yksilövastaanotolla on 90 min.