Home Page / Find Your Therapist / Elena Virtanen

Elena Virtanen

In education Other, Integrative
Etäyhteydellä koko Suomi,
Tampere, Tammela
Russian Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen terapeuttina empaattinen, läsnäoleva ja helposti lähestyttävä. Olen suorittanut Pietarissa psykologin/psykologian opettajan tutkinnon. Minulla on Suomessa suoritettu ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus. Tällä hetkellä olen Oulun yliopistossa integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Terapeuttina olen empaattinen ja myötätuntoinen. Minulle on tärkeää luoda turvallinen ja luotettava työskentelyilmapiiri. Olen aktiivinen mutta tilaa antava. Työskentelyssä arvostan avoimuutta, dialogisuutta ja tasapuolisuutta. Olen positiivinen ja toiveikas mutta samalla rohkea kohtaamaan ja jakamaan asiakkaan vaikeat asiat. Minulla on tutkiva asenne, joka on samalla asiakasta arvostava ja kunnioittava.

About my therapy sessions

Terapiaprosessin alussa käydään läpi ongelmallisia elämäntilanteita ja asioita, johon asiakas toivoo muutosta. Yhdessä asetetaan työskentelyn tavoitteet (toivottu muutos) ja pohditaan keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Työskentelyn fokus on lisätä asiakkaan itseymmärrystä, havainnointikykyä, tunteiden säätelykykyä ja toimijuutta. Terapeuttina minulle on tärkeää luoda työskentelyyn turvallinen ja luotettava ilmapiiri, jossa mahdollistuu tutkia asiakkaan ajatus- ja toimintatapoja suhteessa itseensä ja muihin. Yhdessä asiakkaan kanssa pohditaan uusien vaihtoehtoisten toimintatapojen kehittämistä, kokeilemista ja omaksumista.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Olen suorittanut Pietarissa psykologi/psykologian opettajan tutkinnon, jonka Opetushallitus on Suomessa rinnastanut ylempään korkeakoulututkintoon. Minulla on Suomessa suoritettu ratkaisukeskeinen terapeuttikoulutus. Tällä hetkellä tähtään nimikesuojattuun tutkintoon ja opiskelen sitä varten Oulun yliopistossa integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa.

Client group

Aikuiset ja yli 16-vuotiaat.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.