Home Page / Find Your Therapist / Eeva Luukkainen

Eeva Luukkainen

Psychotherapist, Social worker, Other
Etäyhteyksillä koko Suomi,
Jyväskylä, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Olen pari- ja perhepsykoterapeutti (Kela-oikeudet), seksuaalineuvoja. Tunnekeskeinen pariterapia erityisenä kiinnostuksen kohteena. Kaipaamme ihmisinä yhteyttä toisiimme. Vaikeissa elämäntilanteissa siihen on mahdollisuus löytää keinoja terapiatyöskentelyn avulla.
Psychotherapeutic Orientation
  • Other
About me as a therapist

Pari- ja perheterapeuttina olen kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Terapiassa on mahdollisuus saada ymmärrystä sekä omalle että puolison tai perheenjäsenen ajatuksille ja toiminnalle. Kokemukseni mukaan muutostyöskentelyssä on kuitenkin olennaista nimenomaan tunneyhteyden (uudelleen)rakentuminen kokemuksellisesti, mikä mahdollistaa pysyvämmän muutoksen.

Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen elämää, joten seksuaalineuvojana ja pariterapeuttina myös esim. haluttomuus ja seksuaalisuuteen yleensäkin liittyvät ongelmat kiinnostavat minua.

Terapeuttina en edusta mitään yhtä suuntausta, vaan pikemminkin hyödynnän kaikkea elämänaikana saamaani ymmärrystä, kokemusta ja koulutusta työskentelyssäni. Jokainen asiakas on myös ainutlaatuinen yksilö, joten terapiatyössä on kyse paljolti yhteistyöstä asiakkaan ja terapeutin välillä.

About my therapy sessions

Terapiatyöskentelyssäni hyödynnän etenkin tunnekeskeisen pariterapian ymmärrystä ja menetelmiä. Käymme läpi kielteistä kehää, jolla asiakas/pari on ja etsimme siihen ratkaisuja. Tutkimme yhdessä asiakkaan kokemuksia aiemmista kiintymyssuhteista, jotka heijastelevat nykyisessä vuorovaikutussuhteissa ja rakennamme uudelleen vuorovaikutussuhdetta kokemuksellisesti siten, että yhteys sinulle ja sinulle tärkeiden ihmisten välillä mahdollistuu.
Asiakkaan omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan käytän myös erilaisia harjoituksia sekä ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Olen valmistunut seksuaalineuvojaksi vuonna 2020. Olen tunnekeskeisessä pariterapiakoulutuksessa (2020-2021). Valmistun seksuaaliterapeutiksi syyskuussa 2022.

Client group

Pari- ja perheterapeuttina työskentelen sekä lasten että aikuisten kanssa. Kiinnostuksen kohteena ovat: uusperheiden ongelmat sekä seksuaalisuuteen liittyvät haasteet.

First session price

180.00

Regular session price

180.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.

Paripsykoterapia 90 min= 180 e ja 60 min= 120 e
yksilöpsykoterapia 60 min= 90 e
seksuaalineuvonta 60 min= 90 e