Home Page / Find Your Therapist / Bente Ingvesback

Bente Ingvesback

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Turku, Korppoolaismäki
Finnish Swedish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term
Availability
Evening appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Jag är specialpsykolog och integrativ psykoterapeut. Kriser och utvecklingstrauma från barndomen och affektiva syndrom och sexologi intresserar mig speciellt. Jag har jobbat som psykolog och psykoterapeut på en psykiatrisk poliklinik i 15 år. Jag gör gärna psykotetapiutvärderingar. Min privatmottagning kvällstid är i Åbo, Gamla Hirvensalovägen 2. Gratis parkering och busshållplats just intill.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Body-oriented psychotherapy Sexual therapeutic knowledge Supporting attachment

About me as a therapist

Olen rauhallinen, myötätuntoinen ja analyyttinen. Haluan kuunnella ja ymmärtää asiakasta ja antaa hänelle tilaa käsitellä mitä hänellä on tarve käsitellä, tiedostaa, muuttaa. Voin myös tarvittaessa olla aika aktiivinen ja tukea, tulkita, kysyä ja konfrontoida. Yhteistyösuhde on tärkeä.
-Jag är lugn, empatisk och analytisk. Jag strävar efter att förstå klienten och ge hen utrymme att bearbeta och medvetandegöra och utvecklas. Jag kan också vara mycket aktiv. Samarbetsförhållandet är viktigt.

About my therapy sessions

Olen salliva ja analyyttinen ja ymmärtäväinen. Tuen esimerkiksi häpeän tiedostamista mikä voi olla muutosprosessissa tärkeätä. Tai käsitellään surua, vihaa, epätoivoa. Tai miten oma seksuaalinen vietti vaikuttaa. Muutosprosessissa asenne voi muuttua. En ole ohjaileva vaan haluan kuunnioittaa asiakkaan omia sisäisiä käsittelytarpeita. -Jag ger utrymme för dina egna förändringsbehov och jag är inte utifrån styrande. Under en session kan det handla om att medvetandegöra skam eller bearbeta känslor som sorg, hat och förtvivlan och se dem i ett större perspektiv.

Issues often worked with
Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Sexual problems Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Depression/Anxiety Difficulty sleeping
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders
My professional background and knowledge

Olen erikoispsykologi (PsL) ja integroiva psykoterapeutti. Minulla on myös seksologian ja pariterapeutin jatkokoulutukset ja kehopsykoterapian jatkokoulutus.
Minulla on terveyskeskuspsykologin ja kuntoutuspsykologin (olin Parkinson liitossa) työkokemus.
Olen myös ollut työssä 15 vuotta psykiatrisella poliklinikalla, psykologina ja psykoterapeuttina. Olen kokenut psykoterapia-arvioitsija.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 18-vuotiaitten kanssa. Kiinnostukseni on etenkin kriisit, mieliala, kehitystraumat ja seksuaalisuus.
Jag jobbar med vuxna och ungdomar över 18 år. Jag är speciellt intresserad av kriser och affektiva syndrom, utvecklingstrauman och sexualitet.

Additional information

Olen kolmevuotisessa psykofyysisessa koulutuksessa. Jag befinner mig i psykofysisk treårig utbildning.

First session price

75.00

Regular session price

75.00

Pricing details