Home Page / Find Your Therapist / Aino Juusola

Aino Juusola

In education Psychologist, Cognitive
Helsinki, Ruoholahti
English Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments

Therapist does not accept appointments between 22.10.-28.2.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen toiminut perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja työterveyshuollossa. Erityisosaamisiini kuuluvat traumat, kriisit, ahdistuneisuus, masennus, elämänmuutokset ja oikeuspsykologia. Minulle asiakkaan toiveet ja tavoitteet ovat keskiössä. Uskon inhimillisen kohtaamisen voimaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Crisis and trauma
Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttina olen lämminhenkinen, ammattitaitoinen ja luotettava. Kannustan asiakasta etsimään omia voimavarojaan ja tuen oman itsensä tutkimiseen. Työskentelyotteeni on aktiivisesti kuunteleva ja lämpimän myötäelävä sekä itsehavainnointiin ja oivalluksiin kannustava. Toivon, että voimme yhdessä pohtia näkökulmia ja ratkaisuja elämän haasteisiin ja luoda sinulle sopivat tavoitteet. Työskentelyssäni pidän tärkeänä aitoa läsnäoloa ja tasa-arvoista yhteistyösuhdetta. Kouluttaudun kognitiivis-integratiiviseksi psykoterapeutiksi, mistä ammennan työmenetelmiäni. Työmenetelmien osalta pidän tärkeänä, että käyttämäni välineet pohjautuvat tieteelliseen tutkimusnäyttöön. Uskon, että jokaisella on jo monia vastauksia, voimavaroja ja taitoja itsellään ja haluan auttaa sinua tuomaan niitä esiin sekä kehittämään niitä. Huolien ja haasteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin – lähden mielelläni tarkastelemaan niitä kanssasi.

About my therapy sessions

Olen kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa, mistä ammennan työmenetelmiä. Työskentelyotteeni on kognitiivinen ja käytän työskentelyssäni mm. skeematerapiaa, hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT) ja tietoisen läsnäolon harjoitteita. Minulla on lisäksi sertifikaatti kognitiivis-bahavioraalisesta traumaterapiasta, minkä kautta eri traumojen- ja kriisien kanssa työskentely on minulle luontaista. Minulla on myös ratkaisukeskeisen terapian opintoja, mitä kautta työnkentelyyni tulee voimavarakeskeisyyttä ja asiakkaan kasvua tukevaa työotetta. Istuntoni rakentuvat kuitenkin aina asiakkaan tarpeet huomioiden ja luomme yhdessä tilan, jossa meillä on hyvä työskennellä.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Minulla on ratkaisukeskeisiä terapiaopintoja, työterveyspsykologin pätevyys, olen lisensoitu Traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalisen terapian terapeutti, työnohjaaja- ja kouluttaja. Olen toiminut pitkään erikoissairaanhoidossa, oikeuspykologian kentällä mm. seksuaalisen hyväksikäytön parissa sekä työterveydessä psykologina.

First session price

85.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Otan vastaan koulutusasiakkaita psykoterapiakoulutukseeni (kognitiivis-integratiivinen) liittyen. Tällöin hinta määräytyy erikseen.