Home Page / Find Your Therapist / Mind Repression Oy

Mind Repression Oy

Me Mind Repression Oy:n psykoterapeutit arvostamme eri teoriasuuntauksia (kognitiivinen, psykodynaaminen, ratkaisukeskeinen, perheterapeuttinen) integroivaa lähestymistapaa. Ihmiskäsityksemme on humaani ja ihmisen kasvupotentiaaliin luottava. Psyykkinen pahoinvointi, jopa tuskaiset oireet, voidaan nähdä mielen terveytenä, loogisina ja tarpeellisina juuri tietyn henkilön elämänvalossa. Olemme Valviran (TEO) hyväksymiä terveydenhuollon ammattilaisia, laillistettuja psykoterapeutteja ja kuulumme Kelan toteuttajarekisteriin. Ota yhteyttä!
Our Services

Psykoterapiakeskus Mind Repressionissa työskentelevät psykoterapeutit arvostavat ja hyödyntävät eri teoriasuuntauksia integroivaa lähestymistapaa. Tahdomme olla joustavia ja monipuolisia. Psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla voidaan käyttää kirjallisia, kuvallisia, toiminnallisia ja mielikuvatekniikoita. Psykoterapeuttisi valitsee tilannesidonnaisesti keskeisten viitekehysten ytimiä tarkastelutapanne perustaksi. Psykodynaaminen, kognitiivinen ja perheterapeuttinen näkökulma kulkevat koko terapiamatkan mukananne.

Our Expertise

Psykoterapia on ammatillinen, hoidollinen ponnistus, jonka teho perustuu pitkälti hoitavan ja hoidettavan henkilön välisen vuorovaikutuksen toimivuuteen. Psykoterapia auttaa ihmisiä muuttamaan sellaisia asioita itsessään ja elämässään, jotka johtavat toistuviin ongelmiin ja sisäiseen pahaan oloon. Psykoterapiassa kohdataan elämän vaikeutta, kipeitä muistoja ja pelottavia ajatuksia yhdessä, hallitusti. Psykoterapeutit ovat peruskoulutukseltaan esim. psykologeja, sosiaalityöntekijöitä tai sairaanhoitajia. Sen lisäksi he ovat hankkineet psykoterapeutin 3–5 vuotta kestäneen koulutuksen. Koulutukseen kuuluu teoriaopintoja, oman psykoterapian läpikäyminen sekä ohjattua psykoterapiatyöskentelyä. Psykoterapiassa on kyse ennen kaikkea kahden ihmisen kohtaamisesta ja yhteistyöstä. Terapeutilla on teoreettista tietoa ja kliinistä kokemusta siitä, miten virittäydytään yhdessä ymmärtämään asiakkaan tilannetta. Asiakkaan siihenastinen yksilöllinen elämä on kiinnostuksen kohteena, hänen persoonansa.

Our Therapists
Psychotherapist, Cognitive analytic, Psychologist
Helsinki, Keskusta
Show more

Jokaisen psyykkisissä vaikeuksissa painivan henkilön pitäisi saada mahdollisuus tutustua psykoterapiahoitoon. Yli kahdenkymmenen kokemusvuoden jälkeen olen optimisti sen suhteen, miten vaikeassakin tilanteessa muutos on mahdollinen. Yksin ei kannata jäädä, ammattitaitoinen apu auttaa.

Working Method
Jäsennelty ote Menneisyyttä huomioiva Asiakkaan käsityksiä tutkiva Aktiivinen Varmaotteinen
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Solution-oriented, Master of Political Sciences
Porvoo, Porvoo
Show more

Terapian avulla pyrin auttamaan asiakasta ymmärtämään ongelmiaan paremmin sekä auttamaan asiakasta muuttamaan sellaisia asioita itsessään ja elämässään, jotka johtuvat toistuviin ongelmiin, vaikeisiin oireisiin ja pahaan oloon.

Working Method
Asiakkaan käsityksiä tutkiva Aktiivinen Ratkaisuihin suuntautunut Asiakasta tukeva Asiakasta haastava
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Cognitive behavior therapy (CBT), Master of Political Sciences
Helsinki, Kaisaniemi
Show more

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian ylemmän erityistason psykoterapeutti (Valvira, Kela), valmistunut Tampereen yliopistosta. Vastaanotolleni hakeutumisen syitä voivat olla depressiot, syömishäiriöt, masennus, pelot, riippuvuudet, väärinkäytösongelmat, kuormittavat elämäntilanteet.

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Couple therapy, Social studies
Helsinki, Kaartinkaupunki
Show more

Olen pitkään sosiaalialalla työskennellyt psykoterapeutti (Valvira) sekä pari- ja perhepsykoterapeutti (Kela, Valvira), jonka vastaanotolle voit tulla yksin, yhdessä kumppanisi kanssa tai koko perheen voimin. HUOM! Otan yksilöasiakkaita vain itsemaksavana.

Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Cognitive, Psychologist
Oulu, Helsinki
Show more

Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti sekä EMDR-terapeutti. Parhaillaan olen traumaterapiakoulutuksessa. Teen Helsingin suunnalla etäpsykoterapiaa suojatun nettiyhteyden kautta ja Oulussa läsnäterapiaa. Ilmoita yhteydenotossasi, kummalta paikkakunnalta etsit terapeuttia.

Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Solution-oriented, Nurse
Helsinki, Kaisaniemi
Show more

Voit tulla psykoterapiavastaanotolleni mistä tahansa lähtökohdasta. Minulla on vankka kokemus terveydenhuollon ammattilaisena mielen hyvinvointia kuormittavien tekijöiden hoidosta. Voimme käyttää myös kuvallista ilmaisua psykoterapian yhtenä osana.

Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term