Home Page / Find Your Therapist / Päivi Harjula

Päivi Harjula

Psychotherapist, Master of Political Sciences, Cognitive behavior therapy (CBT)
Helsinki, Kaisaniemi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian ylemmän erityistason psykoterapeutti (Valvira, Kela), valmistunut Tampereen yliopistosta. Vastaanotolleni hakeutumisen syitä voivat olla depressiot, syömishäiriöt, masennus, pelot, riippuvuudet, väärinkäytösongelmat, kuormittavat elämäntilanteet.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Psykoterapeuttina olen rauhallinen, toiveikas, kärsivällinen ja kannustava. Minulle on työssäni
tärkeää, että välillemme syntyy luottamuksellinen ja ammatillinen ihmissuhdesuhde, yhteistyö
on toimintani kannustin ja rohkaisen sekä kannustan asiakkaitani ottamaan ensimmäisen askeleen
muutoksen tielle. Psykoterapeuttina en voi tarjota asiakkailleni valmiita keinoja, joilla ongelmaksi koettu tilanne jää taakse vaan asiakkaan on tärkeää itse löytää uusia selviytymiskeinoja.

About my therapy sessions

Työskentelen käyttäen käytännönläheisiä, tieteellisesti tutkittuja ja toimivia kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Kuten lomakkeita, erilaisia altistusmenetelmiä, itsehavaintoa, käyttäytymisen aktivointia ja ongelmanratkaisumenetelmiä. Tiedonkeruuseen terapian kuluessa käytetään esimerkiksi: haastattelua, kotitehtäviä, itsehavainnointitehtäviä, lomakkeita, testejä ja tarvittaessa läheisten ihmisten tietoja.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Challenges in parenting Low self-esteem Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Challenging life situation Psychotic disorders Hurting yourself
Areas of Specialization
People with intellectual disabilities
Client group

Haluan tehdä työtäni eri-ikäisten asiakasryhmän kanssa. Olen avoin erilaisille ihmisryhmille ja terapian tarpeessa oleville henkilöille. Kela on hyväksynyt minut tekemään yksilöterapiaa nuorten 16-25-vuotiaiden ja heidän vanhempiensa ohjauksesta sekä aikuiset 26-67-vuotiaiden yksilöterapiaa 01.10.2015 alkaen. Lisäksi olen avoin vastaanottamaan myös Asperger-kirjon asiakkaita.

Additional information

Olen tällä hetkellä työnohjaajakoulutuksessa ja koulutus kestää 2-vuotta, ajalla 11.1.2019-12.12.2020. Koulutus vastaa Suomen Työnohjaajat ry:n sisältövaatimuksia ja toteutuu Helsingissä . Koulutustaho on Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus ja kouluttajina toimivat Jussi Onnismaa dosentti, ohjausalan kouluttaja ja tutkija sekä Jan-Christer Wahlbeck psykologi, psykoterapeutti.. Molemmat vastuu kouluttajat ovat erittäin kokeneita työnohjaajakouluttajia.

First session price

94.00

Regular session price

94.00

Pricing details

Laskutus tapahtuu Mind Repression Oy:n taholta kerran kuukaudessa. Hintaan ei lisätä muita kuluja.