Home Page / Find Your Therapist / Malin Helena Charlotta Ek-Lindström

Malin Helena Charlotta Ek-Lindström

Psychotherapist, Master of Political Sciences, Solution-oriented
Porvoo, Porvoo
Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Terapian avulla pyrin auttamaan asiakasta ymmärtämään ongelmiaan paremmin sekä auttamaan asiakasta muuttamaan sellaisia asioita itsessään ja elämässään, jotka johtuvat toistuviin ongelmiin, vaikeisiin oireisiin ja pahaan oloon.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Body-oriented psychotherapy Schema therapy EMDR

About me as a therapist

Olen aktiivinen, ratkaisuihin suuntautunut, rauhallinen ja määrätietoinen terapeutti. Oma viitekehykseni on ratkaisukeskeinen psykoterapia, mutta sovellan myös integratiivisesti muita viitekehyksiä (mm kognitiivinen-, kognitiivis-analyyttinen-, dialektiivinen käyttäytymisterapia sekä skeematerapia). Olen valmistumassa kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi syksyllä 2020. Terapiassa on tärkeää ensin tunnistaa mistä on kyse, ja tämän avulla löytää ymmärrystä ongelmiin. Ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti pyrin terapian avulla ratkaisemaan ongelmia auttamalla asiakasta miettimään millä tavalla hän haluaa elämänsä laadun parantuvan ja auttamalla löytämään itsestään voimavarat noiden muutosten toteuttamiseksi. Opiskelen ja käytän tietoiseen läsnäoloon perustuvaa kognitiivista terapiaa, jonka on todettu tehoavan erityisen hyvin mm masennukseen ja ahdistukseen.

About my therapy sessions

Terapia alkaa ongelmien paikantamisella. Terapiaistunnot ovat keskustelupainotteisia, mutta käytän mielelläni myös erilaisia tehtäviä ja harjoituksia huomioiden asiakkaan mieltymykset ja toiveet. Käytän mm mindfulness-harjoituksia (rentoutumisharjoituksia, hengitysharjoituksia), mielikuvaharjoituksia sekä skeematerapeuttisia työmenetelmiä (kirjeitä, minätilakarttoja, moodipäiväkirjaa, kahden tuolin tekniikkaa, psykodraamamenetelmiä). Terapian alussa sovitaan raamit tulevalle terapialle. Terapian alussa käydään yleensä läpi asiakkaan elämänhistorian aikajanan avulla, jonka avulla terapeutti hahmottaa paremmin asiakkaan elämäntilanteen. Käytän työvälineenä erilaisia tunne- ja olotilanohjauskortteja, vahvuuskortteja ja valokuvia. Asiakkaan ongelmaan sopivia altistamisharjoituksia käytän tarvittaessa. Käytän myös tarpeen tullen kotitehtäviä. Pidän tärkeänä että terapian tavoitteita arvioidaan ja tarkistetaan säännöllisin välein.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri (VTM) Helsingin yliopistolta. Pääaineina sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö, sekä sivuaineena psykologia. Olen erityistason (ET) psykoterapeutti. Minulla on lisäksi kahden vuoden lyhyt kognitiivinen tutkinto ja olen suorittanut sekä EMDR I (ruotsin kielellä) ja EMDR II (suomen kielellä) psykoterapiakoulutukset. Olen opiskellut tietoista läsnäoloa, eli Mindfulnessia( MBCT Mindfulness-based cognitive theraphy).

Työurani aikana olen toiminut sekä asiantuntijana että esimiehenä. Yksityiseltä ja julkiselta sektorilta minulla on työkokemusta erilaisista riippuvuuksista, mm päihde-, peli-, ja läheisriippuvuudesta. Työkokemusta on myös aikuissosiaali- ja mielenterveystyöstä, lastensuojelusta-, koulun sosiaalityöstä sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Olen myös toiminut sosiaalityöntekijänä kolmannella sektorilla (Punainen Risti) turvapaikanhakijoiden parissa.

First session price

110.00

Regular session price

110.00

Pricing details

Tutustumiskäynti 60 min, normi terapia käynti 45 min