Nina Ranta

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Oulu, Helsinki,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti sekä EMDR-terapeutti. Parhaillaan olen traumaterapiakoulutuksessa. Teen Helsingin suunnalla etäpsykoterapiaa suojatun nettiyhteyden kautta ja Oulussa läsnäterapiaa. Ilmoita yhteydenotossasi, kummalta paikkakunnalta etsit terapeuttia.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen ymmärtäväinen, myötätuntoinen ja kannustava. Pyrin kohtaamaan kaikki ihmiset aidosti ja minulle on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi sekä hyväksytyksi omana itsenään. Ajattelen, että terapia on yhteistyötä, jossa asiakas on oman tilanteensa paras asiantuntija, ja minä taas annan kaiken ammatillisen osaamiseni asiakkaan käyttöön. Yhdistelen työssäni elementtejä eri terapiasuuntauksista kuten skeematerapiasta, HOT-terapiasta, myötätuntosuuntautuneesta terapiasta, traumaterapiasta jne. sekä hyödynnän psykologista, psykiatrista ja psykoterapeuttista osaamistani monipuolisesti jokaisen asiakkaan kohdalla hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

About my therapy sessions

Terapian alussa tehdään käsitteellistäminen asiakkaan tilanteesta ja ongelmista, ja sen pohjalta sovitaan yhdessä terapian tavoitteista. Tavoitteisiin pyritään tunnistamalla menneisyydessä syntyneitä haitallisia ajattelu- ja toimintamalleja sekä niiden yhteyttä nykyisiin kokemuksiin ja tunteisiin. Usein jo näiden prosessien tunnistaminen käynnistää muutoksen, ja terapian edetessä ajattelu- ja toimintamalleja pyritään myös aktiivisesti muuttamaan toimivammiksi. Kaikki tämä tapahtuu myötätuntoisessa yhteistyössä. Myös välitehtäviä voidaan tarvittaessa sopia.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Personality disorders Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt n. 17 vuotta aikuispsykiatrian alalla erilaisista mielenterveyden ongelmista kärsivien ja kriisitilanteita kohdanneiden ihmisten parissa. Työnkuvaan on kuulunut mm. psykologin tutkimuksia, diagnostista arviointia sekä terapeuttista työtä.

First session price

80.00

Regular session price

115.00

Pricing details