Etusivu / Löydä apua / Heta Kemppainen

Heta Kemppainen

Koulutuksessa Kasvatustieteen maisteri, Kognitiivinen
Etäyhteydellä koko Suomi,
Järvenpää, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Viikonloppuaikoja Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Tarjoan Sinulle koulutuspsykoterapiaa rauhallisella, aktiivisella ja helposti lähestyttävällä otteella. Työskentelyssä pidän tärkeänä luotettavan, avoimen ja hyvän ilmapiirin ja yhteistyön rakentamista. Tarjoan terapiaa sekä kognitiivisin että ratkaisukeskeisin menetelmin.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Ratkaisukeskeinen
Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Työskentelyssä pidän tärkeänä luotettavan, avoimen ja hyvän ilmapiirin ja yhteistyön rakentamista. Tavoitteeni on, että asiakkaalle syntyy kokemus siitä, että hän voi tulla terapiaan juuri sellaisena kuin on eikä hänen tarvitse piilotella itsestään mitään puolia. Terapian alussa toimin usein aktiivisella työotteella ja vien vuorovaikutusta eteenpäin. Terapian edetessä mahdollistan ja tuen asiakkaan ottamaan enemmän tilaa ja roolia vuorovaikutuksessa. Asiakas määrittelee koko terapian ajan sen, mitä ja milloin hän haluaa asioistaan kertoa. Toimin aina asiakkaan kanssa hänen toiveensa ja tunnetilansa huomioiden. Työotteeni perustuu positiivisuuteen ja ajatukseen siitä, että aina on toivoa. Vaikka terapiassa käsitellään usein vaikeita asioita, minulle on tärkeää, että asiakkaalle jää terapiasta positiivinen kokemus, joka vie häntä eteenpäin.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiatapaamisillamme pysähdymme tarkastelemaan mitä elämässäsi on milloinkin meneillään. Mietimme yhdessä millaiset työskentelytavat ovat juuri sinulle asiakkaana sopivat ja palvelevat parhaiten tilannettasi. Määrittelemme terapialle myös selkeät tavoitteet, joita kohti työskentelemme vuorovaikutuksessa ja käyttäen apuna erilaisia harjoitteita ja tehtäviä. Työskentelyssämme käytän sekä kognitiivisen että ratkaisukeskeisen terapian työmenetelmiä. Terapiassa keskeisessä roolissa on pyrkiä tunnistamaan haasteiden taustalla olevia ajatus- ja käyttäytymismalleja sekä etsiä niille vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Lastensuojelun asiakkaat Adoptio & sijoitus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on pitkä työkokemus niin varhaiskasvatuksen ja perhetyön kuin lastensuojelun ja mielenterveystyön eri tehtävissä toimimisesta. Lastensuojelussa olen toiminut sekä laitos- että perhehoidon kentällä sekä opettajana ja erityisopettajana ammatillisessa koulutuksessa. Olen kouluttanut lastensuojelun ja turvakotien henkilöstöä sekä työskennellyt vankilassa erityisopettajana.

Teen sosiaalityön väitöstutkimusta lähisuhdeväkivallasta. Lähisuhdeväkivallan ja turvakotityön lisäksi tuttuja teemoja minulle ovat lapset ja nuoret, lastensuojelu, traumat, kriisityöskentely esimerkiksi vakavan sairauden yhteydessä sekä mielenterveyden haasteet. Vankilakontekstissa toimiminen on antanut näkökulmaa myös rikollisuuteen liittyvään työskentelyyn niin uhrin kuin tekijän kanssa.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten ja yli 13-vuotiaiden nuorten kanssa. Tule juuri sellaisena kuin olet, aitona itsenäsi.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

50,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.