Home Page / Find Your Therapist / Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto

Kuvataidepsykoterapia on psykoterapiaa, jossa asiakkaan on mahdollista ilmaista itseään sekä sanallisesti että kuvallisesti erilaisten tarjolla olevien taidemateriaalien avulla. Luova, taiteellinen työskentely on asiakkaan kasvun ja kehityksen palveluksessa.
Our Services

Kuvataidepsykoterapia soveltuu niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin, joilla on eriasteisia psyykkisiä häiriöitä. Kuvataidepsykoterapiaan tulevan ei tarvitse osata piirtää tai maalata. Kuvataidepsykoterapiaa on mahdollista saada sekä yksilö- ja ryhmäpsykoterapiana. Kelan kautta kuvataideterapiaa voi hakea kuntoutuspsykoterapiana tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Myös kunnat ja sairaanhoitopiirit kustantavat kuvataidepsykoterapiaa eri-ikäisille asiakkaille. Terapiaan voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana.

Our Expertise

Kuvataidepsykoterapeutin työn edellytyksenä on syvällinen perehtyminen taiteeseen ja sen tekemiseen yhdistettynä psykoterapeuttiseen tietämykseen ja valmiuteen. Suomen kuvataidepsykoterapeuttien liitto on ollut mukana kouluttamassa kuvataidepsykoterapeutteja vuodesta 1972 yhdessä Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen sekä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Koulutukset ovat perustuneet psykodynaamiseen viitekehykseen. Koulutuksen käyneille terveydenhuollon oikeusturvakeskus Valvira on myöntänyt vuodesta 1995 alkaen psykoterapeutti-nimikkeen.

HUOM. Yhteydenotot suoraan psykoterapeuteille. Alta löydät liittoomme kuuluvia terapeutteja, jotka ottavat uusia asiakkaita.

Our Therapists
Psychotherapist, Visual art therapy, Occupational therapist
Vihti, Nummela
Show more

Olen psykoterapeutti/ kuvataideterapeutti ja pohjakoulutukseltani Erikoistoimintaterapeutti. Terapiassa luonani voit saada ymmärrystä mieltäsi askarruttaviin asioihin ja eväitä muutokseen luovasti pohtien joko kuvallisin tai kehollisin menetelmin tai vain keskustelemalla.

Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term