Ruut Kanko

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Tampere,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Olen psykologi. Minulla on Mielipalveluissa työskentelyn lisäksi kokemusta opintopsykologina toimimisesta Tampereen yliopistossa. Käytän työssäni hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT-terapia), joka perustuu arvo,-hyväksyntä- ja mindfulness-pohjaisiin menetelmiin.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Psykologina haluan omalta osaltani luoda kanssasi turvallisen ja luottamuksellisen suhteen, jossa voit kokea tulevasi kuulluksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin olet. Lähtökohtana hyvälle työskentelylle pidän jaettua asiantuntijuutta. Sinä olet oman ainutlaatuisen elämäsi ja kokemuksiesi asiantuntija, jota pyrin aidolla kiinnostuksella ymmärtämään ja tarjoamaan sinulle uutta näkökulmaa oman koulutukseni ja oppimieni työkalujen kautta.

About my therapy sessions

Käytän työssäni hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT-terapia), joka perustuu arvo,-hyväksyntä- ja mindfulness-pohjaisiin menetelmiin. Menetelmät, jotka pohjautuvat omien arvojen selkeyttämiseen ja tietoiseen läsnäoloon, voivat auttaa laajentamaan omaa näkökulmaa ja antamaan uudenlaista hyväksyvämpää tapaa suhtautua asioihin, ajatuksiin ja tunteisiin. Näen kokonaisvaltaisen lähestymistavan keskeisenä, sillä saman näköisellä käyttäytymisellä voi olla monta eri syytä. Siksi koen tärkeäksi keskittyä tietyn käyttäytymisen tai toiminnan sijasta taustalla oleviin syihin ja kanssani sinulla on mahdollista tutkia näitä juurisyitä, joista vaikeudet kumpuavat. Minulle on tärkeää lähteä liikkeelle sinun tarpeidesi pohjalta ja auttaa sinua elämään itsellesi merkityksellistä elämää.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping
Additional information

Oman suunnistusharrastuksen ja urheilutaustani vuoksi olen perehtynyt urheilu- ja liikuntapsykologiaan ja suorittanut liikuntapsykologian opintojen lisäksi myös valmennuskoulutuksia suunnistuksessa. Olen kiinnostunut myös syömisen psykologiasta, ravitsemuksesta sekä syömishäiriöistä. Hyvin usein syömisen ongelmat kytkeytyvät liikuntaan ja urheiluun. Monissa lajeissa oma kehon paino tai ulkonäköihanteet voivat tuoda painetta kontrolloida omaa syömistä ja liikkumista. Minulla on osaamista ja ymmärrystä liikuntaan, urheiluun ja syömiseen liittyvissä vaikeuksissa, jotka voivat esimerkiksi liittyä elämäntapamuutokseen, painonhallintaan tai urheilun aiheuttamiin paineisiin. Ravinnolla ja liikunnalla on vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiimme ja siksi erityisesti näiden teemojen parissa koen mielen ja kehon välisen yhteyden tarkastelemisen tarpeellisena.

First session price

95.00

Regular session price

100.00

Pricing details