Home Page / Find Your Therapist / Olga Rantapelkonen

Olga Rantapelkonen

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Helsinki,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Children under 13y Families
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
I am a clinical psychologist and my special expertice is working with chronic pain and other physical conditions. As a psychologist, I am approachable, emphatic and respectful. It is important to me to give you a peaceful and safe space to your situation and work together with you towards the change you want to achieve.

I also work with children under the age 13 and with their families. Concerns related to child's development such as hyperacitivity, abnormal interaction or behavioral problems can be the reasons to seek help from psychologist.

I am happy to help, You are warmly welcome to my practice.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Vastaanotolla minulle on tärkeää luoda turvallinen, kunnioittava ja luottamuksellinen ilmapiiri. Asiakkaani ovat kuvanneet minua empaattiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Voin tarjota apuani esimerkiksi silloin, jos sinua on kohdannut vaikea elämäntilanne, kärsit stressistä, uupumuksesta tai mielialaoireista, kuten masennus-, ahdistus- & paniikkioireista. Sinulla ei tarvitse olla valmiiksi mietittyjä vastauksia, vaan lähdemme yhdessä selvittämään, mistä voisi olla apua. Voin myös auttaa, jos Sinulla on vanhempana huoli lapsesi kehityksestä, tai esimerkiksi keskittymisen haasteista tai muusta psyykkisestä oireilusta arjessa.

About my therapy sessions

Psykologina minulle on tärkeää, että saat riittävästi tilaa kertoa tilanteestasi ja niistä asioista, joihin toivot apua. Kuuntelen reflektiivisesti sekä teen tarkentavia ja syventäviä kysymyksiä, joiden tarkoitus on auttaa hahmottamaan ongelmallisen tilanteen taustalla olevia tekijöitä. Työotteeni on integratiivinen, joka tarkoittaa, että hyödynnän menetelmiä eri terapiasuuntauksista kuten kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiasta. Halutessasi sisällytämme kehollisuuden huomioivaa työskentelyä, josta minulla on osaamista kipupsykologin työstäni.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Sexual problems Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Työkokemusta minulla on laaja-alaisesti lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Tällä hetkellä päätyöni on YTHS:llä, joten myös nuorten aikuisten psyykkisen hyvinvoinnin teemat ovat lähellä sydäntäni. Minulla on erityisosaamista pitkäaikaisen kivun hoidosta HUS erikoissairaanhoidosta sekä psyykkisen tuen tarjoamisesta henkilöille, joita on kohdannut fyysinen sairaus.

Olen myös aiemmin työskennellyt neuvolapsykologina ja työskentelen myös lapsiasiakkaiden (alle 13v) ja perheiden kanssa. Psykologin vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla huolet lapsen kehitykseen liittyen; esimerkiksi neuropsykiatriset piirteet, kuten ylivilkkaus tai poikkeavat vuorovaikutuksen piirteet sekä tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmat. Minulla on lisäkoulutusta neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen tunnistamisesta ja tukemisesta.

First session price

125.00

Regular session price

105.00

Pricing details

Ensikäynti 60min, vakiokäynnit 45min. Vastaanottokäynnit Saraste klinikan hinnaston mukaisesti.