Home Page / Find Your Therapist / Lilli Huttula

Lilli Huttula

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Helsinki,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
I am a psychologist and instructor of dance and movement therapeutic methods. I strive to create a safe space, and to accept and appreciate your experience exactly as it is. At the same time, we will curiously study your experience.

In each session, we will create an agenda together. We can do breathing exercises, bodily and movement based methods, or mindfulness exercises, if that's what we agree on. I find it important that we take time to be present in the moment, and study the thoughts, emotions, bodily experiences, and behavioral impulses arise during the sessions. I'm also interested in your daily routines and habits and keen on finding practical ways of improving your wellbeing.

I work with adults and youth over 15 years old. I have experience working with depression, anxiety, borderline personality disorder, ADHD, issues in learning and studying, and major life events. Due to my background in sports and teaching, I'm also interested in working with artists and athletes.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Olen saanut asiakkailtani hyvää palautetta erityisesti siitä, että kanssani työskentely on turvallista. Tämä onkin minulle myös tärkeä tavoite ja tapa olla. Pyrin noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita - siis en oleta sinusta mitään, mitä en voi tietää. Pyrin antamaan tilaa, hyväksymään ja arvostamaan kokemustasi juuri sellaisena kuin se on.

Toisaalta ajattelen, että psykologina yksi tärkeimpiä tehtäviäni on auttaa sinua tutkimaan kokemustasi. Olen hyvä hahmottamaan asiayhteyksiä ja puhumaan psyykkisistä ilmiöistä selkeästi. Tiedon saanti ja oman tilanteen tai kokemuksen hahmottaminen tieteen ja tiedon turvin voi tuoda turvaa, lisätä itseymmärrystä ja antaa tarvittavaa uutta perspektiiviä.

Haluan myös aktiivisesti auttaa sinua työskentelemään kohti tavoitteitasi ja rakentamaan elämästäsi sinulle mielekästä. Pidänkin keskustelun rinnalla toiminnan aktivaatiota, luovuutta ja taitojen harjoittelua suuressa arvossa.

About my therapy sessions

Teemme yhdessä agendan tapaamiselle, jotta ehdimme varmasti käsitellä kaikkea, mitä haluat sillä kerralla käsitellä. Hyödynnän työskentelyssäni hengitysharjoitteita, kehollisia ja liikkeellisiä menetelmiä sekä erilaisia keskittymis- ja läsnäoloharjoitteita silloin, kun yhdessä sovimme niin. Saatamme joskus tutkia erilaisia kuvia, kaavioita tai videoita ja joskus saatan antaa sinulle jonkin tehtävän kotiin pohdittavaksi. Valitsemme käyttämämme harjoitteet ja työskentelytavat aina yhdessä, sinun tarpeidesi ja toivettesi mukaan. Pidän tärkeänä sitä, että jokaisella tapaamisella pyrimme asettumaan läsnäolevaksi tähän hetkeen. Yritän auttaa sinua huomaamaan, millaisia ajatuksia, tunteita, kehollisia kokemuksia ja toimintayllykkeitä työskentelymme herättää. Pidän tärkeänä myös päivittäisten rutiinien ja toimintatapojen tarkastelua ja usein etsinkin myös hyvin käytännöllisiä ratkaisuja tai helpotuksia, jotka auttavat voimaan paremmin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykologi. Valmistuin Helsingin yliopistosta, jossa opiskelin myös laajan sosiaalipsykologian sivuaineen ja olin mukana tanssikuntoutusta tutkivassa tutkimusprojektissa. Teinkin pitkän tutkimusharjoittelun vakavasti aivovammautuneiden potilaiden parissa ja graduni pohjalta julkaistiin tutkimusartikkeli Brain Injury -lehdessä. Psykologiharjoitteluni tein opintopsykologina yliopistossa, joten opiskelun ja oppimisen haasteet ovat minulle hyvin tuttuja.

Varsinaisen psykologin urani olen tähän mennessä tehnyt mielialahäiriöpalveluissa julkisella sektorilla. Olen toteuttanut sekä ryhmämuotoisia että yksilöllisiä hoitoja niin lyhyinä muutaman kerran jaksoina kuin pidempinä jopa kahden vuoden pituisina jaksoina. Ahdistus, masennus, tunne-elämän epävakaus, ADHD ja elämän muutostilanteet ovat teemoja, joiden parissa olen työskennellyt.

Olen myös tanssi- ja liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja. Kehollisuus ja liike ovat minulle tärkeitä voimavaroja.

Client group

Työskentelen yli 15-vuotiaiden nuorten ja aikuisten kanssa. Olen myös työskennellyt yli 10 vuotta erilaisten ryhmien kanssa. Sosiaaliset suhteet, suhteisiin tai ryhmissä olemiseen liittyvät pulmat ja yksinäisyys ovatkin teemoja, joita tarkastelen mielelläni. Omaa kokemuksellista taustaa minulla on myös huippu-urheilusta, taiteellisesta työstä, opetuksesta sekä valmennuksesta ja työskentelenkin mielelläni urheilijoiden ja taiteilijoiden kanssa mm. motivaatioon, suorituskykyyn, tavoitteiden asetteluun, jännittämiseen liittyvien aiheiden parissa.

Voimme myös jäsentää tilannettasi yhdessä ja koettaa tunnistaa keskeisiä haasteita, jos koet epämääräistä huonoa oloa, etkä vielä osaa sanoa, mihin tarkalleen kaipaat apua. Voit myös tulla vastaanotolle silloin, kun voit hyvin, ja haluat edistää ja ylläpitää omaa hyvinvointiasi.

First session price

95.00

Regular session price

100.00

Pricing details