Home Page / Find Your Therapist / Eva Helenius

Eva Helenius

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Helsinki, Kamppi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Weekend appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Tarjoan psykologista keskustelutukea, kun kaipaat apua tilanteesi jäsentämiseen ja haluat käsitellä mieltä painavia asioita turvallisessa paikassa. Mielenkiinnon kohteenani ovat erityisesti nuoruusiän kehitykseen liittyvät kysymykset sekä vanhemmuus ja perheen vuorovaikutuksen haasteet.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Psykologina olen empaattinen, ja minulle on tärkeää, että koet tulevasi aidosti kohdatuksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Tavoitteenani on luoda turvallinen tila, jossa voimme rauhassa pysähtyä kokemustesi äärelle ja keskustella niistä asioista, jotka koet tärkeäksi. Olen joustava ja kunnioitan asiakkaan omia toiveita työskentelyn suhteen. Keskustelun ja kysymysten avulla pyrin auttamaan jäsentämään tilannettasi ja sitä kautta lisäämään ymmärrystä itseäsi ja omaa toimintaasi kohtaan.

Työskentelen erityisesti nuoruusiän kehitystä koskevien kysymysten parissa ja olen mielelläni apuna, jos sinua mietityttää esimerkiksi itsetuntoon, identiteettiin tai itsenäistymiseen liittyvät asiat. Tarjoan myös kaikenikäisille keskustelutukea jaksamiseen, ahdistus- ja mielialaongelmiin, tunnesäätelyn haasteisiin, ihmissuhdeongelmiin, vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn tai akuuttiin kriisiin liittyen. Voin olla apuna myös vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa.

About my therapy sessions

Työskentelyn alussa kartoitan tilannettasi ja toiveitasi. Työskentelyn sisällöstä ja tavoitteista sovimme yhdessä keskustellen. Käytän työskentelyssä joustavasti muun muassa kognitiivisia lähestymistapoja ja mentalisaatioperustaista työotetta. Tärkeintä minulle on pyrkiä ymmärtämään sinun kokemustasi ja yhdessä pohtia haasteitasi, arvojasi ja voimavarojasi. Pysähdyn myös mielelläni käymään läpi elämänhistoriaasi ja pohtimaan aiempien elämänkokemusten yhteyttä nykyhetken kokemuksiin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Hurting yourself
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykologi ja minulla on monipuolista työkokemusta etenkin nuorten kanssa työskentelystä niin oppilashuollosta, lastensuojelusta kuin erikoissairaanhoidosta. Olen työskennellyt myös vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvien haasteiden parissa. Minulla on lisäksi kokemusta kriisiluonteisesta työstä.

First session price

125.00

Regular session price

105.00

Pricing details

Vastaanottokäynnit Saraste klinikan hinnaston mukaisesti.