Home Page / Find Your Therapist / Arttu Myllymäki

Arttu Myllymäki

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Tampere, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Käynneilläni tarjoan tukea monenlaisissa erilaisissa vaikeuksissa ja elämäntilanteissa. Minulle ovat tuttuja psyykkisen voinnin ongelmat hyvin laaja-alaisesti. Erityisosaamista minulla on neuropsykiatriasta ja voin tarjota kohdennettua tukea tästä viitekehyksestä.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Työskentelyni lähtökohtana on yksilöllinen kohtaaminen. Ajattelen vahvasti kaikkien meistä olevan ainutlaatuisia. Jokaisella on vahvuuksia ja näiden tukeminen on keskiössä työtavassani. Hyvä olo rakentuu usein melko yksinkertaisista asioista. Samoin päinvastoin voi helposti jättää huomaamatta jonkin pienen kuormittavan seikan, joka paisuu vaivihkaa isoksi ongelmaksi. Käynneilläni etsitään väyliä löytää näitä puolia.

Pyrin olemaan tilaa antava, mutta myös aktiivisesti keskustelua eteenpäin vievä. Avoimen keskustelun kautta uskon parhaiten löytyvän ratkaisu ongelmiin.

About my therapy sessions

Käynnit rakentuvat yksilöllisesti, mutta perustuvat aina kuuntelevalle keskustelulle. Tavoitteena on yhdessä tutkia, mistä vaikeudet, ajatukset ja tunteet rakentuvat. Tärkeää on tietoisesti huomioida käynnillä esiin nousevien teemojen herättämät tunteet.

Tarjoan myös yksittäisiä konsultaatiokäyntejä, jos esimerkiksi tunnistat itsessäsi neurokirjon piirteitä ja haluat käsitellä sitä millaisia ne ovat Voimme keskustella havaitsemistasi ongelmista esimerkiksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai keskittymisessä ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt yli 7 vuoden ajan psykologina erikoissairaanhoidossa psykiatrian eri toimipisteissä nuoriso- ja aikuispsykiatrialla. Pääosin olen toiminut kliinisen neuropsykologian työtehtävissä esimerkiksi neuropsykiatrisissa työryhmissä. Tähän liittyen olen osallistunut täydennyskoulutuksiin ja saanut säännöllisesti neuropsykologin työnohjausta. Roolini on ollut potilastyön ohella konsultoiva ja olen ollut mukana järjestämässä omassa organisaatiossani aiheesta koulutuksia. Olen hakemassa syksyllä 2022 alkavaan neuropsykologian erikoispsykologikoulutukseen.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details