Hemsidan / Hitta hjälp / Sampsa Virta

Sampsa Virta

Koulutuksessa Psykologi, Integratiivinen
Joensuu,
Suomi
Patientgrupper
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v Parit Perheet Lapset alle 13v
Terapis längd
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeut erbjuder
Päiväaikoja
Den här terapeut erbjuder utbildningsterapi Läsa mer.
Olen luova ja utelias kliininen psykologi, pääosa työkokemuksestani on erikoissairaanhoidosta ja työskentelen nyt yksityisellä puolella ja koulumaailmassa. Pidemmän työskentelyn ja psykologisten tutkimusten ohella tarjoan myös lyhytterapiaa monenlaisten teemojen äärellä, myös etäyhteydellä.
Psykoterapeutisk orientering
  • Integratiivinen
Ytterligare utbilgningar

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)

Hurdan är jag som terapeut

Opiskelen lasten ja nuorten integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa
Olen työskentelyotteeltani mukautuva, myötätuntoinen sekä tutkimuksellisuutta ja oppimisen näkökulmaa hyödyntävä psykologi. Tutkivalla ja kehityksellisellä näkökulmalla pyrin tukemaan asiakasta, jotta hänen itseymmärryksensä lisääntyisi muutoksen, kuntoutuksen tai muun vaikuttavuuden tueksi. Mukautuvalla työotteella pyrin huomioimaan asiakkaan tarpeita esim. tuomalla istuntoon sopivasti aktiivisuutta ja tilaa tai muuta tilanteelle sopivaa asiaa. Lisäksi integroin aiempia lyhytterapiakoulutuksia (DKT JA IPT-N), sekä muuta lukemaani psykoterapiakirjallisuutta kognitiivisista suuntauksista. Istunnolla keskitytään asiakkaalle tärkeiden teemojen käsittelyyn keskustelun ja kohtaamisen avulla, sekä sovelletaan siihen tarpeen mukaisia elementtejä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vad gör man i mina sessioner

Istunnolla keskitytään asiakkaalle tärkeiden teemojen käsittelyyn, sekä sovelletaan siihen tarpeen mukaisia menetelmiä tai elementtejä. Istuntoihin voi kuulua tilanteesta ja tarpeesta riippuen erilaiset menetelmät tai työskentelyn muodot. Tämä voi tarkoittaa konkreettisesti eri ympäristöön menemistä tai toiminnan kautta tapahtuvaa työskentelyä. Työskentelyssä hyödynnetään tutkivaa ja opetuksellistakin puolta, mutta ennen kaikkea asiakkaan kuulemisesta sekä pyrkimystä ymmärtää toista mahdollisimman hyvin ja edelleen tavoitteiden toteutumista.

Psykologin tutkimukset sisältävät usein alkuhaastatteluja, kartoitusta, itse tutkimussuoriutumista ja palautekeskustelua. Tutkimuksessa painotan ennen kaikkea sen hoidollista puolta, joka tavalla tai toisella jäisi vaikuttamaan tutkittavan elämään. Näitä tutkimustuloksia viedään myös eteenpäin esimerkiksi koulun, perheen tai muun arjen tasolle tilanteesta riippuen.

Jag erbjuder hjälp för
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Min professionella bakgrund och kunnande

Ammatillinen taustani on muodostunut aikuispsykiatrian poliklinikalta psykoosi työryhmän palkallisesta harjoittelusta. Tämän jälkeen olen työskennellyt nuorisopsykiatrian osastolla sekä edelleen teen työtä myös nuorisopsykiatrian tehostetussa avohoidossa. Työkokemukseeni on kuulunut monien haastavien asioiden kanssa työskentely ja työ on sisältänyt paljon erityisesti nuorten, mutta myös aikuisten psykologisia tutkimuksia. Työ on toteutunut niin yksilöterapiana, kuin perhetyön ja ryhmien muodossa. Minulla on kokemusta persoonallisuuden, oppimiskyvyn ja neuropsykiatristen, sekä kehityksellisten häiriöiden arvioinnista ja tutkimusten tekemisestä. Lisäksi olen käynyt DKT- ja IPT-N lyhytterapiakoulutukset, sekä vuoden mittaisen mm. persoonallisuuden arviointiin soveltuvan Rorschach koulutuksen (CS & R-PAS).

Mina patientgrupper

Työskentelen niin aikuisten sekä nuortenkin kanssa. Lisäksi psykologin tutkimusten kautta on mahdollista tehdä perheeseen, kouluun tai muuhun sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvaa työskentelyä.

Pris för inledande besök

50,00

Pris för regelbunden session

85,00

Mer info om prissättning

Psykologisten tutkimusten hinnoittelu on sopimuksen mukaan.