Home Page / Find Your Therapist / Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiayhdistys

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiayhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa Suomessa, järjestää siihen liittyvää koulutusta ja mahdollistaa jäseniensä verkostoitumista.
Our Services

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia on Valviran vuonna 2010 hyväksymä oma psykoterapiamuotonsa Suomessa. Sitä annetaan raskaana oleville ja alle 3-vuotiaiden pikkulasten perheille, erilaisissa joko vauvaan tai vanhempiin liittyvissä vuorovaikutusriskin tai -ongelmien tilanteissa. Fokuksessa on varhainen vanhemmuus ja vauvan ja vanhemman suhde. Vuorovaikutushuoli voi liittyä vanhemman stressiin, vaikeaan elämäntilanteeseen, mielenterveysongelmiin tai trauma- ja menetyskokemuksiin. Vauvalla puolestaan voi olla itkuisuutta, nukkumisen tai syömisen pulmia tai kontaktivaikeutta. Vauva saattaa myös olla keskonen, sairas tai vammainen.

Our Expertise

Vuorovaikutuspsykoterapian avulla vanhempi voi tavoittaa elementtejä omasta varhaisesta hoivakokemuksestaan ja siitä, miten sen mahdolliset puutteet ovat esteenä yhteyden rakentumisessa oman vauvan kanssa.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia aloitetaan usein jo raskausaikana. Intensiivinen ja suhteellisen lyhytkestoinen vuorovaikutuspsykoterapia räätälöidään aina tarpeenmukaisesti kullekin perheelle sopivaksi ja mahdolliseksi. Hoitoon osallistuu tavallisesti vauva ja äiti, mutta usein myös toinen vanhempi on mukana ainakin osalla hoitotapaamisista. Psykoterapia tapahtuu vauvan synnyttyä yleensä kotihoitokäynneillä. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

Our Therapists
Psychotherapist, Early interaction, Doctor of Philosophy (Psychology)
Helsinki, Kamppi
Show more

TÄLLÄ HETKELLÄ TARJOLLA VAIN KONSULTAATIO- JA MÄÄRÄMITTAISIA HOITOTAPAAMISIA! Olen psykologi ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti. Tarjoan kela-psykoterapiaa ja konsultaatiota raskaus- synnytys- vauva- ja pikkulapsiaikana. Myös yksilö- pari- ja perhekäynnit.

Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Educating psychotherapist, Early interaction, Psychologist
Espoo, Espoon keskus
Vantaa, Tikkurila
Show more

Olen psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi ja Valviran hyväksymä varhaisen vuorovaikutuksen (VET) ja integratiivinen (YET) psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja työnohjaaja. KESKITYN POTILASTYÖSSÄ RASKAANAOLEVIIN! Vastaanottoni siirtyy Vantaalta 1.11.2019 ESPOON KESKUKSEEN!

Working Method
Keskustelupainotteinen Lapsuutta huomioiva Pyrkii korjaaviin kokemuksiin Ihmissuhteisiin keskittyvä Aktiivinen
Customer Groups
Adults 18-67y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term