Home Page / Find Your Therapist / Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiayhdistys

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiayhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa Suomessa, järjestää siihen liittyvää koulutusta ja mahdollistaa jäseniensä verkostoitumista.
Our Services

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia on Valviran vuonna 2010 hyväksymä oma psykoterapiamuotonsa Suomessa. Sitä annetaan raskaana oleville ja alle 3-vuotiaiden pikkulasten perheille, erilaisissa joko vauvaan tai vanhempiin liittyvissä vuorovaikutusriskin tai -ongelmien tilanteissa. Fokuksessa on varhainen vanhemmuus ja vauvan ja vanhemman suhde. Vuorovaikutushuoli voi liittyä vanhemman stressiin, vaikeaan elämäntilanteeseen, mielenterveysongelmiin tai trauma- ja menetyskokemuksiin. Vauvalla puolestaan voi olla itkuisuutta, nukkumisen tai syömisen pulmia tai kontaktivaikeutta. Vauva saattaa myös olla keskonen, sairas tai vammainen.

Our Expertise

Vuorovaikutuspsykoterapian avulla vanhempi voi tavoittaa elementtejä omasta varhaisesta hoivakokemuksestaan ja siitä, miten sen mahdolliset puutteet ovat esteenä yhteyden rakentumisessa oman vauvan kanssa.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia aloitetaan usein jo raskausaikana. Intensiivinen ja suhteellisen lyhytkestoinen vuorovaikutuspsykoterapia räätälöidään aina tarpeenmukaisesti kullekin perheelle sopivaksi ja mahdolliseksi. Hoitoon osallistuu tavallisesti vauva ja äiti, mutta usein myös toinen vanhempi on mukana ainakin osalla hoitotapaamisista. Psykoterapia tapahtuu vauvan synnyttyä yleensä kotihoitokäynneillä. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

Our Therapists
Psychotherapist, Early interaction, Psychologist
Helsinki, Kamppi
Show more

Olen psykologi ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti. Tarjoan kela-psykoterapiaa ja konsultaatiota raskaus- synnytys- vauva- ja pikkulapsiaikana. Hoitoni piiriin kuuluvat myös lapsettomuus, parisuhde-ja yhteisvanhemmuuden ongelmat, aikuisten omat käynnit ja vauvaperheiden perheintervetiot.

Working Method
Working methods not yet defined.
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Educating psychotherapist, Early interaction, Psychologist
Vantaa, Tikkurila
Show more

Olen psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi ja Valviran hyväksymä varhaisen vuorovaikutuksen (VET) ja integratiivinen (YET) psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja työnohjaaja. KESKITYN POTILASTYÖSSÄ TÄLLÄ HETKELLÄ VAIN RASKAANAOLEVIIN!

Working Method
Keskustelupainotteinen Lapsuutta huomioiva Pyrkii korjaaviin kokemuksiin Ihmissuhteisiin keskittyvä Aktiivinen
Customer Groups
Adults 18-67y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Early interaction, Psychologist
Kouvola,
Kotka,
Show more

Psykoterapeutin apua huoliin ja ongelmiin, jotka liittyvät esim. vauvatoiveisiin, raskaus- tai pikkulapsiaikaan sekä vanhemmuuteen. Olen kliininen psykologi, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti ja työnohjaaja.

Working Method
Working methods not yet defined.
Customer Groups
Youth 13-17y Children under 13y Couples Families Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term