Home Page / Find Your Therapist / Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiayhdistys

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiayhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa Suomessa, järjestää siihen liittyvää koulutusta ja mahdollistaa jäseniensä verkostoitumista.
Our Services

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia on Valviran vuonna 2010 hyväksymä oma psykoterapiamuotonsa Suomessa. Sitä annetaan raskaana oleville ja alle 3-vuotiaiden pikkulasten perheille, erilaisissa joko vauvaan tai vanhempiin liittyvissä vuorovaikutusriskin tai -ongelmien tilanteissa. Fokuksessa on varhainen vanhemmuus ja vauvan ja vanhemman suhde. Vuorovaikutushuoli voi liittyä vanhemman stressiin, vaikeaan elämäntilanteeseen, mielenterveysongelmiin tai trauma- ja menetyskokemuksiin. Vauvalla puolestaan voi olla itkuisuutta, nukkumisen tai syömisen pulmia tai kontaktivaikeutta. Vauva saattaa myös olla keskonen, sairas tai vammainen.

Our Expertise

Vuorovaikutuspsykoterapian avulla vanhempi voi tavoittaa elementtejä omasta varhaisesta hoivakokemuksestaan ja siitä, miten sen mahdolliset puutteet ovat esteenä yhteyden rakentumisessa oman vauvan kanssa.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia aloitetaan usein jo raskausaikana. Intensiivinen ja suhteellisen lyhytkestoinen vuorovaikutuspsykoterapia räätälöidään aina tarpeenmukaisesti kullekin perheelle sopivaksi ja mahdolliseksi. Hoitoon osallistuu tavallisesti vauva ja äiti, mutta usein myös toinen vanhempi on mukana ainakin osalla hoitotapaamisista. Psykoterapia tapahtuu vauvan synnyttyä yleensä kotihoitokäynneillä. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

Our Therapists
Educating psychotherapist, Early interaction, Licentiate of Psychology
Helsinki, Keskusta
Espoo, Espoon keskus
Show more

Olen psykoterapian erikoispsykologi ja Valviran hyväksymä varhaisen vuorovaikutuksen ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Keskityn työssäni raskaana oleviin ja raskautta harkitseviin tai toivoviin! Vastaanotot Espoossa, Helsingissä ja etäyhteydellä.

Working Method
Keskustelupainotteinen Lapsuutta huomioiva Pyrkii korjaaviin kokemuksiin Ihmissuhteisiin keskittyvä Aktiivinen
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Early interaction, Psychologist
Kouvola
Kotka
Show more

Kelan kuntoutuksena ainoastaan varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia, ei yksilöpsykoterapia. Kliininen psykologi, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti, traumapsykoterapeuttiopiskelija ja työnohjaaja.

Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y Families Couples Children under 13y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Early interaction, Psychologist
Oulu
Show more

Olen koulutukseltani psykologi ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti. Vastaanotolle voi ohjautua raskauteen, synnytykseen tai vauva- ja pikkulapsiaikaan liittyvien erilaisten huolien ja ongelmien vuoksi. Työskentelen myös lapsettomuuteen liittyvien teemojen ja vanhemmuuden tukemisen parissa.

Customer Groups
Families Children under 13y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term