Home Page / Find Your Therapist / Vuokko Häkli
Psychotherapist, Occupational therapist, Visual art therapy
Vihti, Nummela
Finnish
Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen psykoterapeutti/ kuvataideterapeutti ja pohjakoulutukseltani Erikoistoimintaterapeutti. Terapiassa luonani voit saada ymmärrystä mieltäsi askarruttaviin asioihin ja eväitä muutokseen luovasti pohtien joko kuvallisin tai kehollisin menetelmin tai vain keskustelemalla.
Psychotherapeutic Orientation
  • Visual art therapy
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Body-oriented psychotherapy EMDR

About me as a therapist

Olen positiivinen, sosiaalinen, aktiivinen, kuunteleva, myötätuntoinen ja kiinnostunut ihmisen auttamisesta. Haluan auttaa sinua ymmärtämään oman mielesi sisältöjä ja pääsemään elämässä eteenpäin kohti tavoitteita, jotka koet tärkeäksi. Yhdessä tutkien, rauhallisesti edeten kohti eheyttä. Kuljen rinnallasi ja haluan tukea sinua löytämään vastauksia .

About my therapy sessions

Terapiassa voit puhua tai tehdä kuvaa käyttäen erilaiisa taidemateriaaleja valintasi mukaan. Luova taiteellinen työskentely voi auttaa jäsentämään ajatuksia, tunteita tai kokemuksia. Luottamuksellinen yhteistyösuhde on keskeinen elementti kaikelle terapialle. Kehollisten menetelmien avulla kehotietoisuus paranee ja huomio voi kiinnittyä myös sanattomaan vuorovaikutukseen, tunnesäätelyyn ja itsesäätelytaitojen kehittymiseen. EMDR- terapiassa voit työstää vaikeita kokemuksia ja nykyisyyttä häiritseviä muistoja, mikä voi auttaa toipumisessa. Nuorempien kanssa terapiassa voidaan käyttää myös leikkiä, satuja tai pelejä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt pitkään toimintaterapeuttina kuntoutuksen eri alueilla, pisimmän ajan lasten ja nuorten psykiatrian saralla. Kuvataidepsykoterapeuttina työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen suorittanut Suomen mielenterveysseuran psykodynaamisen kuvataidepsykoterapeutin tutkinnon v. 2015, jonka jälkeen Psykofyysisen psykoterapian perustekoulutuksen 2019. Lisäksi olen suorittanut Therapeija säätiön kriisityön täydennyskoulutuksen ja traumatyön täydennyskoulutuksen psykoterapeuteille. Myös mentalisaatityöskentely on tuttua, olen suorittanut Mentalisaatio ry: n, Anna Freud Centren Mentalisaatioon perustuva hoito (MBT) peruskoulutuksen. EMDR-terapeutiksi valmistuin 2022 (EMDR 1 ja 2).

First session price

60.00

Regular session price

92.60

Pricing details