Tua Pelli

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Kaisaniemi
English Swedish Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
På svenska
Jag erbjuder psykologtjänster för vuxna och speciellt för ledare/krävande specialistroller. Känner du dig stressad/utmattad, prestationsstyrd eller ångestfylld, kan du vända till mig. Mitt förhållningssätt i sessioner är integrativ med kognitiv betoning. Vi undersöker de inbyggda interaktions- och beteendemönstren, bli mer medveten om dem och genom detta förnyar egna beteendemönster och stärka redan fungerande vanor.

In English
I offer psychologist appointments and discussion support for adults and especially, in demanding management/specialist positions. My approach in therapy conversation sessions is integrative with cognitive emphasis, looking at the in-bult interaction and behavior patterns, become more aware of them, and through this renew own behavior patterns and strengthen already functioning habits.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Cognitive
About me as a therapist

Kuuntelen, kyselen ja keskustelen aktiivisesti, ja autan asiakasta jäsentelemään tunteita ja ajatuksia. Tarkastelemme sisäänrakentuneita vuorovaikutus- ja käyttäytymismalleja, tulemme niistä tietoisimmiksi ja uudistamme käyttäytymismalleja ja vahvistamme jo toimivia tapoja. Olen napakka, mutta myös empaattinen ja laajakatseinen. Tavoitteeni on lisätä asiakkaan itseymmärrystä ja yhdessä pohtia toisenlaista tapaa olla itsensä ja muiden kanssa. Terapian alussa fokuksessa on usein ei-toivotuttuja tunteita, ajatuksia ja toimintamalleja, ja pyrin niiden rinnalle nostamaan näkyväksi myös asiakkaan muita puolia. Vaikka haastan asiakasta havainnoimaan uudella tavalla ja kannustan kokeilemaan uusia toimintatapoja, on myös tärkeää että terapiassa on tilaa ja aikaa pysähtyä erityisen tärkeiden asioiden ja kokemusten äärelle. Yhdessä koetut vaikeat ja raskaat hetket ovat yhtä tärkeitä kuin oivallukset, onnistumiset ja jaetut naurut.

About my therapy sessions

Ensimmäisten tapaamisten aikana teemme alustavan hahmotuksen tilanteesta ja toivomuksista ja käymme läpi konkreettisia asioita liittyen työskentelyyn. Asiakkaalla on lupa sanoa ääneen hänelle tärkeitä asioita ja kokemuksia – ja harjoitella omien toiveiden, tunteiden ja tarpeiden ilmaisemista turvallisessa ilmapiirissä. Työskentely lähtee keskustelusta, mutta kokeilen tarpeen mukaan erilaisia terapeuttisia menetelmiä ja harjoituksia. Käytän usein kuvia ja karttoja kun yritän hahmottaa asiakkaan tunteita ja ajatuksia. Terapiatyöskentely lähtee asiakkaan henkilökohtaisesta tilanteesta ja terapiaprosessi pysyy asiakkaan näköisenä loppuun saakka.

Issues often worked with
Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Yli 20 v kokemus kv yrityksissä työ-ja organisaatiopsykologina, soveltuvuusarvioinnista, uravalmennuksesta ja coachina toimimisesta.
Syväymmärrystä johtajuuden roolista, liiketoiminnasta ja haasteista. Toiminut aikasemmin myös neuropsykologin tehtävissä.

Client group

Asiakkaani ovat aikuisia (18 vuodesta ylöspäin), jotka toivovat tukea tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai työelämään liittyvien haasteiden ratkomisessa. Kokemukseni kv-yrityksissä asiantuntija ja esihenkilötehtävissä on ohjannut asiakkaiksi vaativissa asiantuntijatehtävissä ja johtajina toimivia. Vastaanotolleni voit tulla myös, kun haluat kehittää tunne- ja ihmissuhdetaitojasi, vanhemmuuttasi tai kun haluat tukea omien opinto- tai uratavoitteiden saavuttamisessa, vaikka akuuttia ongelmaa ei.

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Hinta 45 min yksityiselle yksilöasiakkaalle. Koulutuspsykoterapia- ja opiskelija asiakkaille alennettu hinta - kysy lisää niin sovitaan tarkemmin!