Home Page / Find Your Therapist / Tinja Luotojärvi
In education Psychologist, Cognitive analytic
Helsinki,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen ammatiltani psykologi ja opiskelen nuorten ja aikuisten kognitiivis-analyyttiseksi (KAT) psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa. Voit varata ajan vastaanotolleni lyhytterapiaan sekä tiedustella vapaana olevia koulutuspsykoterapiapaikkoja. Otan vastaan aikuisia sekä yli 16-vuotiaita nuoria.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Työskentelen erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Voit hakeutua vastaanotolle esimerkiksi erilaisten ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden sekä tunne-elämän haasteiden vuoksi. Voit hakeutua vastaanotolle myös esimerkiksi epämääräisen pahan olon kanssa. Työskentelyn edetessä epämääräisille kokemuksille ja tunteille löytyy usein sanoja sekä laajempaa ymmärrystä. Tehtäväni on auttaa ja tukea sinua tässä prosessissa. Tarkastelen vastaanotollani mielelläni myös meidän yhteistyösuhdettamme ja siinä esille nousevia teemoja. Työskentelyn perustana on turvallisuus sekä yksilöllisten kokemusten ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Tilanteeseen sopivasta terapiajaksosta voidaan sopia työskentelyn alussa.

About my therapy sessions

Terapeuttinen viitekehykseni on kognitiivis-analyyttinen. Terapiassa työskentelyn tavoitteet ja työskentelymenetelmät sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja tilanteen pohjalta. Terapiatyöskentely on aktiivista yhteistyötä, jossa tarkastellaan omia kokemuksia, toimintamalleja ja kipukohtia. Kognitiivis-analyyttisessa viitekehyksessä erityinen kiinnostus on siinä, millä tavoin muihin ihmisiin, itseen sekä omiin kokemuksiin suhtaudutaan ja miten nämä suhtautumistavat ovat kehittyneet. Tärkeänä lähestymistapana itselleni on myös psykofyysisyys, eli kehon ja mielen yhteyden huomioiminen ja hyödyntäminen. Psykologian ja psykoterapian opintojeni ohella olen perehtynyt psykofyysiseen hengitysterapiaan, jota voidaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan hyödyntää myös osana terapiaa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Feeling bad Panic attacks Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
First session price

108.60

Regular session price

108.60

Pricing details

Koulutuspsykoterapia-asiakkaat 60,40€
Lyhytterapia-asiakkaat ja tutustumiskäynnit 108,60€
Hinnat sisältävät Mehiläisen poliklinikka- ja Kanta-maksun.

Jos olet kiinnostunut koulutuspsykoterapiasta, otathan yhteyttä sivulta löytyvän lomakkeen kautta varataksesi ajan.