Home Page / Find Your Therapist / Tiina Lindholm

Tiina Lindholm

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Couple therapy
Turku,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
Mielenterveys- ja parisuhdehaasteiden taustalla vaikuttaa monesti varsin tavallisia arkielämään, ihmissuhteisiin ja jaksamiseen liittyviä pulmia. Olet tervetullut vastaanotolleni, kun haluat syvemmin ymmärtää itseäsi tai parisuhdettasi. Voin tavata sinua yksin, läheisesi tai perheesi kanssa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Recource-oriented family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Sinulla on oman elämäsi asiantuntijana merkityksellisin tieto, jota minä kokemukseeni ja koulutukseeni nojaten voin auttaa löytämään ja tuomaan esiin. Käytän työssäni integroivaa, eri terapiaviitekehyksiä yhdistelevää lähestymistapaa. Käytän myös ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä. Dialoginen työtapani kohtaa kokonaisen ihmisen omassa verkostossaan, ja koen tärkeäksi, että saat tilaa käydä läpi omien kokemustesi merkitystä sinulle juuri tässä hetkessä.

About my therapy sessions

Paripsykoterapiassa käytän menetelmänä tunnekeskeistä pariterapiaa ja/tai integratiivisesti voimavarakeskeisiä menetelmiä. Tunnekeskeisessä terapiatyöskentelyssä keskitytään siihen, mitä puolisoiden välillä tapahtuu, kun keskinäinen tunneyhteys on vaarassa katketa ja rakennetaan yhdessä turvallista tunnesuhdetta uudelleen keskustellen ja harjoituksia tehden. Perhepsykoterapeuttina työskentelyni lähtökohta on systeeminen ja voimavarakeskeinen. Perheenjäsenien kanssa lähdetään yhdessä tutkimaan keskusteluin ja toiminnallisin menetelmin, millainen on perheen toimintakyky, voimavarat ja vahvuudet sekä mitkä ovat ne vaikeudet, mitkä pitäisi voittaa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Bipolar disorder Child welfare Multiculturalism / immigrants Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders Eating disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja, ja olen työskennellyt kolmenkymmenen vuoden ajan monipuolisesti psykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla, lastensuojelussa, luennoitsijana, kouluttajana, sekä yksityisellä sektorilla.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Additional information

Voit kääntyä puoleeni, jos sinulla on esimerkiksi:

Elämänkriisi
Haasteita ihmissuhteessa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä
Tunteiden hallinnan vaikeuksia
Stressiä, ahdistusta, mielialaongelmia
Itsetuntoon, jaksamiseen tai yleisesti elämänhallintaan liittyviä pulmia
Pelkoja
Pakonomaisia epämieluisia ajatuksia ja/tai käytöstä
Jos mietit ongelmiesi vakavuutta, ammattilaisen avun tarvetta, hoitoon hakeutumista tai psykoterapian soveltuvuutta omaan tilanteeseesi

First session price

95.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Ensikartoitus - Uusi asiakas 95€
Lyhytterapia 95€
Psykoterapia 120€
Pariterapia 175€
Perheterapia 185€