Home Page / Find Your Therapist / Tiina Kouhia
Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Espoo, Tapiola
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Saisinko olla apunasi? Tarjoan psykologin keskusteluapua yli vuosikymmenen kokemuksella. Saat vastaanotollani aidon ja inhimillisen kohtaamisen. Käsitteellistämme tilanteesi ja sovimme työskentelytavoista yhdessä. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön erityisasiantuntijuus.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Lähden kaikessa työskentelyssäni liikkeelle ennen kaikkea kohtaamani ihmisen tarpeista ja toiveista. Teemme alusta asti tätä matkaa yhdessä, sillä asiakas on oman itsensä ja elämänsä asiantuntija ja aktiivinen toimija oman psyykkisen hyvinvointinsa alueella. Haluan kohdata vastaanotolleni tulevan ihmisen aidosti ja lämpimästi hyväksyen hänet juuri sellaisena kuin hän on. Lähdemme yhdessä tutkimaan vastaanotolle hakeutumiseen johtaneita asioita ja syvennymme tarpeen mukaan pohtimaan niiden taustatekijöitä ja pyrimme aina löytämään tähän hetkeen sopivia ratkaisuja pulmien ja oireiden lievittämiseksi. Olen psykologina asiakasta kuunteleva, kunnioittava ja lempeästi muutokseen ohjaava.

About my therapy sessions

Työskentelytavat valikoituvat yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan. Useimmiten tapaamiset koostuvat pääasiassa keskustelusta, mutta voimme myös hyödyntää psykologisia kyselylomakkeita, oirekartoituksia ja itsearviointeja pulmakohtien esiin nostamisessa. Saatamme myös tehdä vastaanotolla erilaisia hyvinvointia lisääviä harjoituksia yhdessä. Joskus voi olla eduksi jatkaa prosessia myös kotona harjoitusten tai kotitehtävien avulla tapaamisten välissä. Yhdistän työskentelyyn tilannekohtaisesti myös luontoympäristön hyvinvointivaikutuksia hyödyntäviä menetelmiä.
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon liittyen tarjoan myös mahdollisuutta psykologintutkimukseen ja yksilöllisen kognitiivisen kuntoutussuunnitelman tekoon ja toteutukseen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping
Areas of Specialization
Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Olen Valviran laillistama psykologi ja työskennellyt enimmäkseen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten parissa. Erityisiä osaamisalueitani ovat kaksisuuntainen mielialahäiriö ja psykoottiset häiriöt sekä niihin liittyvät kognitiiviset vaikeudet (esim. muistissa, toiminnanohjauksessa, oppimisessa). Olen työskennellyt julkisella sektorilla kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön erikoistuneessa avohoidon yksikössä useita vuosia kehittäen asiakkaiden saamaa hoitoa. Olen työskennellyt myös psykiatrisilla sairaalaosastoilla ja psykoottisista häiriöistä kärsivien asumiskuntoutuksessa. Minulla on kokemusta myös mm. masennuksen sekä ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöiden hoidosta. Voin myös olla tukenasi kuormittavassa elämäntilanteessa, ihmissuhdevaikeuksissa ja tunne-elämän ilmiöiden äärellä. Vastaanottotyön lisäksi toimin psykiatristen häiriöiden kliinisen psykologian asiantuntijaluennoitsijana hoitoalan opiskelijoiden koulutuksissa sekä osa-aikaisena koulupsykologina.

Client group

Työskentelen vastaanotollani yli 18-vuotiaiden asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.

Additional information

Vastaanotto Lyhytterapiatalo Shortumissa. Mahdollisuus myös etävastaanottoon tietoturvallisen videoyhteyden kautta.
Huom! En tarjoa Kelan tukemaa psykoterapiaa.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Hinta on 45 min yksilöasiakkaalle psykologin keskusteluhoitoon.
Hinta ja kesto muille tapaamisille / konsultaatioille / tutkimuksille sovitaan erikseen. Kalenterissa näkyy vain osa vapaista ajoista. Jos et löydä sopivaa aikaa, otathan minuun suoraan yhteyttä!