Home Page / Find Your Therapist / Sointu Merikukka

Sointu Merikukka

Psychological therapy Psychologist, Crisis and trauma
Salo,
Etäyhteydellä, koko Suomi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Olen koulutukseltani psykologi ja opiskelen traumapsykoterapeutiksi. Olen myös EMDR-terapeutti. Olen helposti lähestyttävä, läsnäoleva, kuunteleva ja pidän tärkeänä, että asiakkaan on turvallista olla keskusteluissa. Tällä hetkellä teen ainoastaan etävastaanottoa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
Additional Training

EMDR Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen positiivinen, rauhallinen ja kiinnostunut kuuntelija. Minulle on erityisen tärkeää, että vastaanotoilla on turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jolloin voidaan keskustella kaikista mielen päällä olevista asioista.

Olen vuosia työskennellyt erilaisia ja eritasoisia traumaattisia tapahtumia kohdanneiden asiakkaiden kanssa ja koen tällaisten tapahtumien vaikutusten olevan hyvin merkittäviä ja asiakkaiden monenlaisiin elämässä eteen tuleviin haasteisiin vaikuttavia. Kokemukseni eri-ikäisistä ja erilaisista haasteista on laaja ja olen työskennellyt taaperoikäisistä seniori-ikäisiin, erilaisten mielenterveyden ongelmien, neuropsykiatristen haasteiden sekä kehitysvammaisten asiakkaiden parissa.

About my therapy sessions

Useilla ihmisillä on menneisyydessään asioita, jotka vaikuttavat merkittävästi nykyhetken toimintaan. Istunnoilla tutkitaan yhdessä mikä nykyhetkessä on haasteellista, pyritään löytämään olotilaa helpottavia toimintamalleja ja tarkastelemaan miten menneisyys on vaikuttamassa nykyhetkeen. Yhdessä tutkimme ja vahvistamme asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja pyrimme löytämään niitä lisää. Voimme myös käyttää erilaisia tunteiden säätelyyn vaikuttavia harjoituksia.

Vastaanotoilla voimme käyttää EMDR-terapiaa, jonka avulla voimme muun muassa prosessoida menneisyydessä tapahtuneita traumaattisia tai muuten häiritseviä tapahtumia, käsitellä nykyisiä triggereitä ja lisäksi vahvistaa positiivisia tulevaisuuden toimintamalleja.

Istuntojen tavoitteena on asiakkaan hyvinvointi nykyhetkessä.

Issues often worked with
Burnout Low self-esteem Feeling bad Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Challenges in parenting Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Psychotic disorders Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Psychotic disorders Neuropsychiatric patients People with intellectual disabilities Brain injuries
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt toistakymmentä vuotta rinnakkain neurologian ja psykiatrian asiakkaiden kanssa pääosin psykoosisairauksien, muistisairauksien, neuropsykiatristen haasteiden sekä aivovammojen ja verenkiertohäiriöiden parissa sekä näihin liittyvien traumojen kanssa. Viimeiset viisi vuotta olen työskennellyt vaativissa vammaispalveluissa, jossa asiakkaat ovat olleet sekä kehitysvammaisia että ei-kehitysvammaisia ja kaikki edellä mainitut vaikeudet ovat kulkeneet asiakkaideni elämässä limittäin.

Additional information

Teen tällä hetkellä ainoastaan videovälitteistä etävastaanottoa.

First session price

150.00

Regular session price

150.00

Pricing details