Home Page / Find Your Therapist / Satu Vannas

Satu Vannas

In education Master of Arts (Education), Crisis and trauma
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan koulutusterapiaa lapsille, nuorille, perheille ja aikuisille. Työkokemusta minulla on kymmenien vuosien ajan lasten, nuorten ja perheiden parista. Työotteeni on kuunteleva ja aktiivinen, asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia lempeästi tukeva. Olet sydämellisesti tervetullut!
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Gestalt therapy
Additional Training

Mindfulness Body-oriented psychotherapy EMDR

About me as a therapist

Terapeuttina olen turvallinen, tilaa antava ja asioita yhdessä pohtiva. Työotteeni on kuunteleva ja asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia aktiivisen lempeästi tukeva. Työskentelyssäni korostuu kokemus nykyhetkestä, jota lähestyn asiakastyössä herkästi ja arvostavasti, läsnäollen ja asiakkaan vierellä kulkien. Ihmisten välinen vuorovaikutus, aito kohtaaminen ja uskallus inspiroivat minua. Minulle tärkeää on toivoa, unelmoida ja tehdä tavoitteista yhdessä totta. Minulle on tärkeää luoda kohtaaminen, jossa voit olla omana itsenäsi, tulla sellaisena, kun olet.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiatyössäni keskiössä on traumapsykoterapeuttinen työskentelyote ja vaiheorientoitunut hoitomalli. Kehollinen työskentely ja erilaiset stressinhallinnantekniikat ovat vahvaa osaamisaluettani. Terapia käynnistyy yhteisten toimintatapojen sopimisella ja tutustumisella. Terapiaistunnossa on mahdollista löytää turvaa ja tukea haastavissa elämäntilanteissa keskustellen ja sopivassa tahdissa asioita avaten. Erilaiset rauhoittumisen ja stressinhallinnantekniikat luovat pohjaa ja turvaa työskentelylle. Vakauttavat ja erilaiset keholliset harjoitteet sekä luovat menetelmät vahvistavat nykyhetkessä olemista. Tunteiden tunnistaminen ja tunnetyöskentely ovat myös keskiössä. Mahdollisia asiakkaan stressaavia elämänkokemuksia lähestytään turvallisesti ja askel askeleelta. Psykoterapeuttiselle prosessille annetaan aikaa. Luottamus, avoimuus ja autenttisuus kasvavat yhteistyön syventyessä. Tavoitteena on huomioida terapiassa koettuja oivalluksia sekä vahvistaa asiakkaan toimijuutta arjessa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja erityisluokanopettaja. Työkokemusta minulla on kymmenien vuosien ajan lasten, nuorten ja erilaisten perheiden parista. Erityisesti nepsy-lapset ja nuoret sekä heidän perheensä ovat lähellä sydäntäni. Opiskeluissani olen keskittynyt keho-mieliyhteyteen (hahmoterapiakoulutus Tanskassa ja sensomotorisen psykoterapian ensimmäiseen tasoon kuuluvat opinnot). Opiskelen tällä hetkellä traumapsykoterapeutiksi (lapset ja nuoret) ja valmistun huhtikuussa 2026.

Client group

Työskentelen lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten kanssa. Kiinnostuksenani on erilaiset elämän kriisit ja traumaattiset tapahtumat. Asiakkaan tarpeen mukaisesti voimme sopia yhdessä sekä lyhyt- että pitkäkestoisemmasta työskentelystä.

First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.