Home Page / Find Your Therapist / Sampsa Virta

Sampsa Virta

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Joensuu,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Olen luova ja utelias kliininen psykologi, työkokemukseni muodostuu erikoissairaanhoidosta. Pidemmän työskentelyn ja psykologisten tutkimusten ohella tarjoan myös lyhytterapiaa monenlaisten teemojen äärellä, myös etäyhteydellä.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT) Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Olen työskentelyotteeltani mukautuva, myötätuntoinen sekä tutkimuksellisuutta ja oppimisen näkökulmaa hyödyntävä psykologi. Tutkivalla ja kehityksellisellä näkökulmalla pyrin tukemaan asiakasta, jotta hänen itseymmärryksensä lisääntyisi muutoksen, kuntoutuksen tai muun vaikuttavuuden tueksi. Mukautuvalla työotteella pyrin huomioimaan asiakkaan tarpeita esim. tuomalla istuntoon sopivasti aktiivisuutta ja tilaa tai muuta tilanteelle sopivaa asiaa. Työskentelyotteeseeni integroin aiempia lyhytterapiakoulutuksia (DKT JA IPT-N), sekä muuta lukemaani psykoterapiakirjallisuutta kognitiivisista suuntauksista. Istunnolla keskitytään asiakkaalle tärkeiden teemojen käsittelyyn keskustelun ja kohtaamisen avulla, sekä sovelletaan siihen tarpeen mukaisia elementtejä tavoitteiden saavuttamiseksi.

About my therapy sessions

Istunnolla keskitytään asiakkaalle tärkeiden teemojen käsittelyyn, sekä sovelletaan siihen tarpeen mukaisia menetelmiä tai elementtejä. Istuntoihin voi kuulua tilanteesta ja tarpeesta riippuen erilaiset menetelmät tai työskentelyn muodot. Tämä voi tarkoittaa konkreettisesti eri ympäristöön menemistä tai toiminnan kautta tapahtuvaa työskentelyä. Työskentelyssä hyödynnetään tutkivaa ja opetuksellistakin puolta, mutta ennen kaikkea asiakkaan kuulemisesta sekä pyrkimystä ymmärtää toista mahdollisimman hyvin ja edelleen tavoitteiden toteutumista.

Psykologin tutkimukset sisältävät usein alkuhaastatteluja, kartoitusta, itse tutkimussuoriutumista ja palautekeskustelua. Tutkimuksessa painotan ennen kaikkea sen hoidollista puolta, joka tavalla tai toisella jäisi vaikuttamaan tutkittavan elämään. Näitä tutkimustuloksia viedään myös eteenpäin esimerkiksi koulun, perheen tai muun arjen tasolle tilanteesta riippuen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anger management Sexual problems Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Ammatillinen taustani on muodostunut aikuispsykiatrian poliklinikalta psykoosi työryhmän palkallisesta harjoittelusta. Tämän jälkeen olen työskennellyt nuorisopsykiatrian osastolla sekä edelleen teen työtä myös nuorisopsykiatrian tehostetussa avohoidossa. Työkokemukseeni on kuulunut monien haastavien asioiden kanssa työskentely ja työ on sisältänyt paljon erityisesti nuorten, mutta myös aikuisten psykologisia tutkimuksia. Työ on toteutunut niin yksilöterapiana, kuin perhetyön ja ryhmien muodossa. Minulla on kokemusta persoonallisuuden, oppimiskyvyn ja neuropsykiatristen, sekä kehityksellisten häiriöiden arvioinnista ja tutkimusten tekemisestä. Lisäksi olen käynyt DKT- ja IPT-N lyhytterapiakoulutukset, sekä vuoden mittaisen mm. persoonallisuuden arviointiin soveltuvan Rorschach koulutuksen (CS & R-PAS).

Client group

Työskentelen niin aikuisten sekä nuortenkin kanssa. Lisäksi psykologin tutkimusten kautta on mahdollista tehdä perheeseen, kouluun tai muuhun sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvaa työskentelyä.

First session price

50.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Psykologisten tutkimusten hinnoittelu on sopimuksen mukaan.