Home Page / Find Your Therapist / Sami Nummelin

Sami Nummelin

In education Bachelor of Social Services, Psychodynamic
Etäyhteydellä koko Suomi,
Turku, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Valmistun nuorten psykodynaamiseksi yksilöpsykoterapeutiksi 5/24. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Kevään ja kesän aikana tarjoan tutustumiskäyntejä Kelan kuntoutuspsykoterapiaa hakeville tai vaihtoehtoisesti lyhytterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Psykoterapeuttina tavoittelen hyvää vuorovaikutussuhdetta, luottamuksellisuutta sekä rehellistä ja suoraa puhetta. On tärkeää, että vastaanotollani koet tulleesi aidosti kuulluksi. Olen kiinnostunut kuulemaan elämäntarinasi aina lapsuuden kokemuksista nykyhetkeen ja toimimaan tukena tämänhetkisessä elämänvaiheessa. Hyvällä yhteistyöllä ratkaisemme ja ennaltaehkäisemme mielenterveydellisiä pulmia, ylläpidämme työ- ja opiskelukykyä sekä kokonaisvaltaista psyykkistä toimintakykyä.

About my therapy sessions

Psykodynaamisessa psykoterapiassa tavoitteena on oppia tunnistamaan omia tunteitaan ja tulemaan tietoisemmaksi kokemistaan asioista ja toimintatavoista. Nykyisyyden ja tulevaisuuden lisäksi perehdytään menneisyyteen ja tutkitaan miten siellä koetut asiat ja tapahtumat voivat vaikuttaa nykyhetken toimintamalleihin. Työskentelytapani on aktiivinen, mutta samalla toista kunnioittava ja tilaa antava. Otan vastaan nuoria ja aikuisia yksilöasiakkaita. Voit tulla kevään ja kesän aikana tutustumiskäynnille KELAN kuntoutuspsykoterapia-asiakkaana, jolloin psykoterapia pääsee alkamaan kanssani elokuussa 2024. Käynnillä suunnitellaan alkavaa psykoterapiaprosessia yksityiskohtaisemmin.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa työskentely on tavoitteellista ja voimavarakeskeistä, jossa yhdessä pohdimme ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin. Työskentelyssä käytetään erilaisia ratkaisukeskeisten muutosprosessien menetelmiä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Sexual problems Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt lastensuojelun sijais- ja avohuollossa 10 vuotta. Työnkuvaani on kuulunut hoito- ja kasvatustyö sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa sekä perheiden ja verkostojen kanssa työskentely. Lisäksi olen toiminut ammatillisena tukihenkilönä nuorille ja aikuisille. Ammatillisessa tukihenkilötyössä ja lyhytterapiassa olen käyttänyt monipuolisesti erilaisia ratkaisukeskeisten muutosprosessien menetelmiä.

Client group

Erityisosaaminen nuorten kanssa työskentelyyn, mutta mielelläni teen työtä kaikenikäisten ihmisten kanssa.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.