Home Page / Find Your Therapist / Sami Alanne

Sami Alanne

Educating psychotherapist, Master of Arts, Psychoanalytic
Helsinki, Toukola
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen dosentti, MuT, FM, psykoanalyytikko, kouluttajapsykoterapeutti (psykoanalyyttinen psykoterapia ja musiikkipsykoterapia), teen psykoanalyyttista psykoterapiaa, psykoanalyysia ja musiikkipsykoterapiaa. Minulla on yli 20 vuoden kokemus terapiatyöstä psyykkisten ongelmien ja häiriöiden hoidossa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Other
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Crisis and traumas Music therapy

About me as a therapist

Olen rauhallinen, pitkäjänteinen ja ymmärrykseen pyrkivä terapeutti. Lisäksi työskentelylleni on olennaista kuuntelu, ihmisen oman äänen ja merkityksien kuultavaksi tuleminen sekä niiden pohtiminen. Tarpeen tullen olen asioita puheeksi ottava. Kannustan itseilmaisuun, tuen vaikeiden kokemusten kohtaamisessa ja sanoittamisessa sekä niiden selvittämisessä.

About my therapy sessions

Psykoanalyyttisessa/psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään vapaasti puhumaan, pohdiskelemaan ja keskustelemaan esimerkiksi mieltä vaivaavista asioista ja lisäämään siten tietoisuutta omista kokemuksista. Tavoitteena on oireiden helpottuminen, poistuminen ja/tai niiden omakohtainen psyykkinen hallinta sekä kasvu. Eri ihmisten kohdalla terapeutin työskentelytavat voivat vaihdella suurestikin riippuen terapian tiheydestä ja tavoitteista. Terapeutilla voi olla aktiivisempi rooli psyykkisen työskentelyn ja sanoittamisen tukijana toimintakyvyn säilyttämisessä esimerkiksi vaikeissa traumaattisissa kokemuksissa. Psykoanalyysin makuuasennossa työskenneltäessä terapeutti voi olla enemmän aktiivinen kuuntelija ja kanssaeläjä pyrkien ymmärtämään ihmisen tiedostamattomia merkityksiä ja antamaan niille tarvittaessa tulkintoja, miten ne ilmenevät suhteessa eri asioihin ja ihmisiin. Musiikkipsykoterapiassa musiikkia esimerkiksi kuunnellaan itseilmaisun, -hallinnan ja -ymmärryksen tukemiseksi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Hurting yourself
Areas of Specialization
Child welfare Multiculturalism / immigrants Neuropsychiatric patients Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Minulla on psykoanalyytikon, psykoanalyyttisen psykoterapeutin, musiikkipsykoterapeutin, musiikkiterapeutin sekä psykoanalyyttisen psykoterapian ja musiikkipsykoterapian psykoterapeuttikouluttajakoulutus. Olen tehnyt yksilö- ja ryhmäterapiaa. Väitöskirjani oli psykoterapian alalta ja käsitteli vaikeasti traumatisoituneiden kidutuksen uhrien musiikkipsykoterapiaa. Olen musiikkiterapian dosentti Taideyliopistossa. Traumojen lisäksi olen tutkinut, kirjoittanut, kouluttanut ja työskennellyt asiantuntijatehtävissä liittyen esimerkiksi musiikin ja taiteen merkityksiin sekä vaikutuksiin mieleen ja psykoterapiaan. Ennen terapeutiksi ryhtymistäni työskentelin hoitajana aikuisten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa (HYKS/HUS, Helsingin kaupunki), minkä jälkeen toimin terapeuttina mm. Helsingin Diakonialaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa ja Suomen Mielenterveysseuran tehtävissä. Olen tehnyt pitkään Kelan ja HUS:n ostopalveluterapioita ja työskennellyt paljon lapsiperheiden kanssa.

Additional information

Annan koulutuspsykoterapiaa ja psykoterapian työnohjausta psykoterapeuttikoulutuksissa oleville opiskelijoille.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details