Home Page / Find Your Therapist / Salla Magga

Salla Magga

In education Psychologist, Cognitive analytic
Turku, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykologi ja opiskelen psykoterapeutiksi. Otan vastaan asiakkaita psykologin keskustelukäynneille, ja tarjoan koulutuspsykoterapiaa. Mikäli olet kiinnostunut koulutusterapiasta, olethan minuun yhteydessä salla.magga@terapiatalonoste.fi. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolle!
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Olen psykologi ja psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen). Tarjoan psykologin keskusteluaikoja sekä koulutuspsykoterapiaa. Minulle voit varata ajan myös EMDR-työskentelyä sisältävään terapiaan. Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Taustalla minulla on usean vuoden työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta sekä työskentelystä nuorisoikäisten psykologina. Terapeuttisessa työskentelyssä tärkeää ja parantavaa on nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, sekä omien kokemusten tarkastelu turvallisesti. Terapiatyöskentely on aktiivista yhteistyötä, jossa tutkitaan niitä kokemuksia ja tilanteita, joihin toivot elämässäsi muutosta. Yhteisen tarkastelun avulla suhde vaikeisiin kokemuksiin voi muuttua, jolloin on myös mahdollista pohtia ulospääsyjä haastavista tilanteista.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Työskentelyn tavoitteet ja kesto suunnitellaan yhdessä. Minun tehtäväni on auttaa ja tukea sinua niin, että työskentely on turvallista ja mahdollistaa uusien oivallusten synnyn. Keskustelun lisäksi voimme käyttää kehollisia, toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Traumaattisten kokemusten ja pelkojen työstössä voimme hyödyntää myös silmänliiketerapiaa (EMDR). Tärkeintä on, että sinä koet tulevasi kuulluksi ja kohdatuksi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Psychotic disorders Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
My professional background and knowledge

Aiemman työkokemukseni kautta minulle tuttuja työskentelyn kohteita ovat ihmissuhdeongelmat, traumaattiset kokemukset, ahdistuneisuus ja masentunut mieliala, riippuvuudet, seksuaaliväkivalta, kaverisuhdeongelmat ja kiusatuksi tuleminen, oppimiseen liittyvät haasteet ja koulunkäyntiongelmat, neuropsykiatrian kirjo sekä toive oppia hyväksymään oma itse kaikkine puolineen. Minä olen turvallinen terapeutti myös seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 13-vuotiaiden nuorten kanssa. Mikäli olet kiinnostunut koulutuspsykoterapiasta, olethan minuun yhteydessä sähköpostilla salla.magga@terapiatalonoste.fi. Työskentely koulutusterapiassa on tavoitteellista ja aikarajattua, ja tapahtuu lähikäynteinä. Kuntoutuspsykoterapian hinta 60€/45min.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.