Home Page / Find Your Therapist / Rosa Donner

Rosa Donner

In education Psychologist, Integrative
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Keskusta
English Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Haluan tarjota sinulle turvallisen tilan, jossa voimme yhdessä rauhassa pyrkiä ymmärtämään nykytilannetta ja etsiä keinoja muutokseen. Työtapani on aidon kiinnostunut, aktiivinen ja arvostava. Tervetuloa vastaanotolle!
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Koen työn mielenterveyden ilmiöiden parissa syvästi merkityksellisenä. Terapeuttina olen aktiivinen ja lämmin, mutta annan sinulle myös tilaa rauhassa havainnoida omia kokemuksiasi ja tämän hetken tuntemuksia. Kiinnitän paljon huomiota terapiasuhteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Työskentelytapaani luonnehtii läsnäolo, avoimuus, ehdoton arvostus, luottamus, huumori, sekä aito kiinnostus juuri sinua kohtaan.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Työskentelyotteeni on integratiivinen, mikä tarkoittaa, että voin yhdistää monesta eri psykoterapeuttisesta viitekehyksestä menetelmiä ja näkökulmia. Tavoitteena on löytää yhteistyössä sellainen työskentelytapa, joka sopii sinulle parhaiten. Pyrimme saamaan tilanteeseesi uutta ymmärrystä ja löytämään keinoja tai uusia toimintatapoja, joiden avulla voisit päästä kohti sellaista elämää, jota haluat elää. Käytän työssäni joustavasti mm. tunnefokusoituneen terapian, skeematerapian ja psykodynaamisen terapian näkökulmia ja menetelmiä. Työskentely tapahtuu pääosin keskustellen. Työskentelyn tukena voimme käyttää myös erilaisia kokemuksellisia menetelmiä, esim. mielikuvaharjoituksia tai tuolityöskentelyä. Vaikeita tai hämmentäviä tunnekokemuksia ja tilanteita voidaan lähestyä sekä nykyhetkessä, että hakemalla niihin parempaa ymmärrystä menneisyyttä ja elämänhistoriaasi tutkimalla.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Minulla on usean vuoden kokemus psykologin työstä psykiatrian poliklinikalla. Olen työskennellyt monenlaisten mieliala- ja ahdistusoireiden, tunnesäätelyn ongelmien sekä trauma- ja psykoosioireiden kanssa. Olen saanut lisäkoulutusta skeematerapiasta ja hyväksymis- ja omistautumisterapiasta. Olet tervetullut vastaanotolleni selvittelemään ajankohtaista elämäntilannettasi, tai jos toivot apua pidempään jatkuneisiin, hankaliin tunnekokemuksiin tai mielialaongelmiin. Työskentelyn fokuksessa voivat olla myös esim. ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat, vaikeudet liittyen itsetuntoon tai identiteettiin, jaksaminen, vanhemmuus tai itsetuntemuksen lisääminen. Voit varata aluksi ajan kartoituskäynnille, jolla voimme miettiä tilannettasi ja toiveitasi.

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa.

First session price

80.00

Regular session price

80.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.