Home Page / Find Your Therapist / Olli-Pekka Kuikka

Olli-Pekka Kuikka

In education Nurse, Cognitive
Joensuu, Keskusta
Helsinki, Etäyhteydellä
Koko Suomi, Etäyhteydellä
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen kognitiivisen psykoterapian opiskelija. Olen erikoistunut traumojen ja tätä kautta erilaisten mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. Tervetuloa vastaanotolleni Psykoterapiakeskus Reiluun Joensuussa tai etävastaanotolleni. Löydät minut myös Instasta @olli_terapiareilu.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT) EMDR Crisis and traumas

About me as a therapist

Koulutusterapiatyöskentelyni perustuu kognitiivisen viitekehyksen menetelmiin. Vastaanotollani pyrimme luomaan rauhallisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa luottamus ja ymmärrys on keskiössä. Kaiken lähtökohtana kuitenkin on tasavertainen, toisiamme kunnioittava työskentelysuhde. Ihminen ihmiselle niin sanotusti. Yhdessä tutkimme juuri sinun pulmiasi ja pyrimme yhdessä löytämään laajempaa ymmärrystä näiden takaa. Työskentelymme jatkuu tavoitteiden asettamisella, joka ohjaa yhteistä työskentelyämme kohti muutosta. Varsinainen muutos ei kuitenkaan tapahdu vastaanotollani, vaan arjessasi. Tästä syystä tulemme käyttämään erityisesti sinulle sopivia ja yhdessä valikoituja menetelmiä, joita toteutamme arjessasi tutkivalla ja kiinnostuneella työotteella.

About my therapy sessions

Tarjoamani koulutusterapian läpileikkaavana viitekehyksenä toimii opiskelemani kognitiivinen psykoterapia. Käytämme laajasti tämän viitekehyksen työkaluja valikoiden yhdessä ne, jotka sopivat juuri sinun pulmien ratkaisemiseen. Alkuvaiheessa käytämme erilaisia käsitteellistämisen menetelmiä, jotta ymmärrämme yhdessä tilanteesi. Ymmärryksen lisääntyessä laadimme yhdessä tavoitteet työskentelylle ja tämä toimii pohjana suunnitelmallemme ratkoa pulmiasi. Käytämme jonkin verran erilaisia välitehtäviä ja mahdollisesti myös niin sanottuja käyttäytymiskokeita. Tarkoitus näillä on saada tapaamisilla suunnittelemamme asiat integroitumaan arkeesi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Low self-esteem Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Omaan laajan kokemuksen niin perusterveydenhuollosta kuin myös erikoissairaanhoidossa työskentelystä, suljetun osaston hoidosta aina avovastaanottotyöhön. Ajankohtaisesti työskentelen Kehittämisyksikössä, tehtävänäni on kehittää perustason mielenterveyspalveluita. Parantaa siis saamasi hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Tähän liittyen menetelmäohjaan kognitiivisen lyhytterapian opiskelijoita. Ennen siirtymistäni hanketyöhön työskentelin Aikuispsykiatrian poliklinikalla Käyttäytymisterapeuttisessa työryhmässä, jossa EMDR (tasot 1 ja 2. Kouluttajana Traumaterapiakeskus) koulutukseni myötä hoidin post-traumaattisesta stressireaktiosta (PTSD) kärsiviä asiakkaita. Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) intensiivikoulutukseni (kouluttajana Suomen käyttäytymistieteellinen yhdistys) myötä olen myös hoitanut erilaisista persoonallisuushäiriöistä kärsiviä asiakkaita.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Vain itsemaksavat asiakkaat tällä hetkellä mahdollisia. Hinnat koskevat koulutusterapiaa.