Home Page / Find Your Therapist / Niia Virtanen

Niia Virtanen

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Kamppi
English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
The most important thing for me is to support clients in finding their own voice and changing their life in order to make it feel more like their own. This means being able to be emotionally intimate with others without having to give up who you are, having autonomy over environmental demands and difficult emotions and thoughts, trust in one’s mind and body, and the possibility to pursue personally important things in life. My interpersonal style is sincere, respectful, and reciprocal.

Equality and antiracism are important principles in my work. I'm a doctoral researcher in gender studies. I pay attention to societal, political, and cultural perspectives to mental health. I’m familiar with feminist point of views to mental health and psychology. I'm open and motivated to work with discrimination and its impact on mental health as well as my own reactions to the subject in a way that doesn't disrupt the client's own treatment.

I’m an integrative psychotherapist in training.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Psykologina ja terapeuttina minulle tärkeintä on tukea asiakkaita muutoksessa kohti oman näköistä elämää, jossa voi olla tunnetasolla lähellä toisia joutumatta luopumaan siitä, kuka on ja mitä haluaa tai ei halua. Nämä tarkoittavat minulle autonomiaa suhteessa ympäristön vaatimuksiin ja omiin hankaliin tunteisiin ja ajatuksiin, luottamusta omaan mieleen ja kehoon sekä mahdollisuutta tavoitella itselle tärkeitä asioita.

Vuorovaikutustyylini on vilpitön, kunnioittava ja vastavuoroinen. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja antirasismi ovat tärkeitä työtäni ohjaavia periaatteita. Aiemmassa työssäni nuoriso- ja aikuispsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olen tavannut kanssaihmisiä ja heidän läheisiään hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa.

About my therapy sessions

Opiskelen viimeistä vuotta integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Integratiivisuus merkitsee minulle erilaisten menetelmien ja teorioiden yhdistelemistä ja hoidon räätälöintiä yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivaksi. Omassa työskentelyssäni näkyvät erityisesti relationaalinen psykoanalyysi ja tunnefokusoitu terapia. Minulle relationaalisuus tarkoittaa ymmärrystä siitä, että mieli rakentuu suhteessa toiseen ja että terapian tulisi olla korjaava kokemus, jossa aiempia vuorovaikutuksessa aiheutuneita haavoja voidaan korjata. Tämän vuoksi panostan erityisesti toimivan terapiasuhteen muodostamiseen ja ylläpitämiseen ja otan tapaamisilla puheeksi meidän välillämme terapiassa tapahtuvia asioita. Tunnefokusoitu työskentely tarkoittaa minulle sitä, että tunteita pyritään kokemaan terapiatapaamisten aikana, jotta ne voisivat tulla jaetuiksi ja käsitellyiksi ja saada uudenlaisia, omaa hyvinvointia paremmin tukevia merkityksiä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Processing my past Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness Subtance abuse/addiction Anger management Sexual problems
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Olen psykologi ja sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkija. Lähestyn siis vastaanotolla esiin nousevia ilmiöitä yksilön ja hänen ihmissuhteidensa lisäksi yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Tunnen feministisiä näkökulmia mielenterveyteen ja psykologiaan ja päivitän jatkuvasti monipuolisesti omaa osaamistani niistä. Olen puheenjohtanut Psykologiliiton Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ammatillista työryhmää 2020–2023. Perehdyn mielelläni itsenäisesti lisää asiakkaille tärkeisiin moninaisuuteen liittyviin sisältöihin niin sukupuolen ja seksuaalisuuden kuin muidenkin tekijöiden osalta.

Client group

Vierastan perinteisen psykoanalyysin kapeita näkemyksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Työskentelen affirmatiivisella otteella: en missään tilanteessa kyseenalaista omaa sukupuolen tai seksuaalisuuden itsemäärittelyäsi enkä kuvittele tietäväni sinun puolestasi, kuka olet tai keneksi olet tulossa. Työskentelen mielelläni syrjintäkokemusten kanssa ja olen avoin ja motivoitunut työstämään aiheen minussa herättämiä reaktioita tavalla, joka turvaa asiakkaan oman hoitoprosessin. Ajankohtaisesti teen töitä erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa.

Additional information

Psykologin keskustelukäyntien tiheys ja lukumäärä on vapaasti sovittavissa. Hoidon tavoitteet ja niiden tarkkuus sovitaan yhdessä hoidon alussa ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details