Home Page / Find Your Therapist / Minna Wallenius

Minna Wallenius

In education Nurse, Psychodynamic
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykodynaamista psykoterapeuttikoulutusta käyvä kokenut psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa psykiatristen ongelmien sekä opiskeluterveydenhuollossa elämänmuutoksiin ja kuormitukseen liittyvien kriisien parissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
About me as a therapist

Lämpö ja empaattisuus yhdistettynä tasavertaisuuteen ja kunnioittavuuteen asiakasta kohtaan kuvaavat minua terapeuttina parhaiten. Olen aktiivinen yhteistyön rakentajana. Työssäni tärkeintä on hahmottaa ja ymmärtää ihmisten elämäntarinoiden ja ihmissuhdekokemusten merkitys nykyhetken ongelmiin ja löytää väyliä toivoon ja muutokseen. Ajattelen ennen kaikkea, että työskentelemme yhdessä apua hakevan ajatusten, tunteiden ja kokemusten turvallisen hahmottamisen ja ymmärtämisen parissa. Uteliaisuus itseä kohtaan herää, kun kokee olevansa toiselle aidosti kiinnostava ja tutkimisen arvoinen. Tähän pyrin terapeuttina.

About my therapy sessions

Keskusteleva ote ja kokemuksellisuus ovat työskentelyni peruspilarit. Olemme sen äärelle, mitä asiakas itse kokee tärkeäksi ja jaettavaksi. Näin rakentuu avaruutta muutoksille sekä vaikeiden asioiden korjaavalle kohtaamiselle. Räätälöin työskentelyäni asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Vastaanotollani pyrin asiakkaan itseymmärryksen lisääntymiseen tunnetyöskentelyn kautta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt pitkään psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Minulla kokemusta elämänkriiseistä ja mielenterveyden häiriöistä, kuten masennuksesta, ahdistuksesta, syömishäiriöistä ja työkyvyn ongelmista. Viime vuosina olen työskennellyt opiskeluterveydenhuollossa opiskelijoiden hallitsemattomalta tuntuvan kuormituksen ja stressin, elämän kriisien sekä inhimillisen haavoittuvuuden parissa. Nykyisten opintojeni lisäksi minulla on lyhytterapeuttisen työotteen koulutusta sekä interpersoonallisen ohjauksen (IPC) koulutusta.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details