Home Page / Find Your Therapist / Minna Blomqvist

Minna Blomqvist

In education Psychiatric staff nurse, Cognitive
Helsinki, Malmi
Etäyhteydellä koko Suomi.,
Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen aikuisten kognitiivisen yksilöpsykoterapian opiskelija, psykiatrinen sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Minulla on yli 20 vuoden kokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Olet tervetullut yksittäiselle tapaamiselle tai lyhyt- tai pitempikestoiseen koulutuspsykoterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Additional Training

Neuropsychiatric coach Mindfulness

About me as a therapist

Terapeuttina minulle on tärkeää että tulet syvällisesti kuulluksi ja kohdatuksi oman elämäsi asiantuntijana. Pyrin luomaan luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa raskaatkin asiat voivat tulla jaetuiksi. Olen aito, kannustava ja läsnäoleva. Pitkän ja monipuolisen työkokemuksen myötä minulla on rohkeutta kohdata hyvin erilaisia elämän ilmiöitä ja asioita.

Työskentelyn taustalla on kognitiivisen psykoterapian teoria jota sovellamme käytäntöön yksilöllisesti sinun tarpeitasi kuunnellen. Voimme jäsentää elämäntilannettasi syvällisesti tai tutkia yksittäistä tilannetta.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Tapaamisella voimme tutkia yksittäistä ilmiötä tai asiaa yhteisen ymmärryksen saamiseksi. Voimme käsitteellistää elämäntilannettasi, jotta näemme miten mennyt elämä vaikuttaa ja mihin asioihin työskentelyssä on syytä tarkemmin keskittyä. Tarvittaessa asioita voidaan kirjata ylös paperille tai fläppitaululle tai käyttää lomakkeita tiedon keräämiseksi tai yhteisen työskentelymme arvioimiseksi. Määrittelemme työskentelyn tavoitteet ja keston yhdessä ja arvioimme edistymistä säännöllisesti. Tarkoitus on että työskentely näkyy konkreettisesti arjessasi.

Ajatusten, tunteiden, fyysisten tuntemusten ja käyttäytymisen tutkiminen ja niiden välisten yhteyksien ymmärtäminen on hyödyllistä. Voimme tavoittaa ajatuksiin tai käyttäytymiseen vaikuttavia uskomuksia ja tarvittaessa työskennellä niiden kanssa. Tavoitteena on itsetuntemuksen lisääntymisen myötä saada kokemusta oman toimijuuden mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämään.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Challenging life situation Sexual abuse Processing my past Sexual problems Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Psychotic disorders Obsessive-compulsive disorders Neuropsychiatric patients Bipolar disorder
My professional background and knowledge

Psykiatrinen sairaanhoitaja 1998
Neuropsykiatrinen valmentaja 2012
Koska seksuaalisuuden monimuotoisuus on yleisempää autisminkirjon ihmisillä liittyy kokemukseni ja muutama lisäkoulutus aiheeseen.
Mindfulness-tunnetaitovalmentaja 2017
Hyväksymis-ja omistautumisterapian koulutus 2020

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa.

First session price

75.00

Regular session price

75.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.