Home Page / Find Your Therapist / Miika Vuori

Miika Vuori

In education Psychiatric staff nurse, Cognitive
Helsinki, Malmi
Helsinki, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Opiskelen kognitiivis-integratiivisen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelmassa. Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja ja valtiotieteiden tohtori. Minulla pitkä kokemus mielenterveyden häiriöiden hoidosta ja hoitomenetelmien tutkimus- ja kehittämistyöstä eri ikäryhmissä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Integrative
About me as a therapist

Olen terapeuttina rauhallinen ja asiakasta kunnioittava. Pyrin luottamuksellisen ilmapiirin vahvistamiseen ja aktiiviseen yhteistyösuhteeseen. Tavoitteenani on löytää asiakkaan kanssa yhteinen ymmärrys hänen psyykkistä hyvinvointia heikentävistä tekijöistä. Terapiaa ohjaavana lähtökohtana on se, mitä ja millaisia muutoksia asiakas toivoo itse elämäänsä.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Kognitiivis-integratiiviseen viitekehykseen perustuvassa terapiatyöskentelyssä korostuvat usein asiakkaan ajattelumalleihin ja tunneilmaisuun liittyvät yksilölliset piirteet ja toimintatavat. Terapiakäynneillä voimme esimerkiksi pohtia ja opetella uusia keinoja asiakkaan tavoissa suhtautua omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Keskustelun rinnalla uusien keinojen heijastumista ja siirtymistä arkeen on usein mielekästä pyrkiä vahvistamaan välitehtävien ja harjoitteiden avulla. Olen erityisen kiinnostunut visualisoinnin mahdollisuuksista terapian tukena. Tavoitteiden asettelun täsmentämisessä ja terapian etenemisen seurannassa saatan hyödyntää myös erilaisia kyselyjä.

Kognitiivis-integratiiviseen terapiaviitekehykseen perustuvan työskentelyn kesto on joustavaa ja vaihtelee yhden käynnin tai 3-5 käynnin ”miniterapioista” noin 15-20 käynnin mittaisiin lyhytterapioihin ja tarvittaessa 35-40 käynnin terapiaan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Panic attacks Anger management
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Minulle on kertynyt kokemusta mienterveystyöstä lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian erikoisaloilta yli kymmenen vuoden ajalta. Olen lisäksi ollut mukana erilaisissa terapiatutkimushankkeissa vastuuhenkilönä Kelassa ja yliopistolla. Osana ammatillista kehittymistäni seuraan tiiviisti terapiamenetelmien kotimaista ja kansainvälistä tutkimustoimintaa.

Client group

Työskentelen ensisijaisesti aikuisten kanssa yksilöterapian menetelmin. Kognitiivis-integratiiviset terapiamenetelmät soveltuvat laaja-alaisesti esimerkiksi tunne-elämän pulmien (voimakas alakulo ja ahdistuneisuus) hoitoon. Yksi mielenkiinnon ja erityisosaamisen alueeni on työskentely aikuisten kanssa, joiden lapsilla esiintyy ADHD-piirteitä ja/tai tunnesäätelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.