Home Page / Find Your Therapist / Mariana Toivola

Mariana Toivola

Psychotherapist, Nurse, Couple therapy
Tampere, Tampella
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
Olen integratiivinen perhe- ja paripsykoterapeutti. Minulla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidosta erilaisten mielenterveyden haasteiden parissa. Lisäkoulutuksia minulla on mm. DKT, traumatisoitumiseen, mentalisaatioon ja varhaiseen vuorovaikutukseen. Vastaanotot mahdollisia myös etänä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT) Crisis and traumas Supporting attachment

About me as a therapist

Lähestymistapani on integratiivinen ja yhdistän työskentelyssäni eri viitekehysten työskentelytapoja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Terapeuttina olen lämmin, myötäelävä ja osallistuva. Kohtaan ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioiden jokaisen yksilöllisen elämän tilanteen ja kokemushistorian. Pidän tärkeänä, että jokainen kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi.

About my therapy sessions

Voit tulla keskustelemaan vastaanotolleni yksin, yhdessä puolison tai perheenjäsenten kanssa. Pidän tärkeänä turvallisen ja sallivan ilmapiirin luomisen terapiatilanteeseen. Työskentely tapahtuu yhteisten asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tapaamisilla kartoitamme arjessa ilmeneviä haasteita ja yksilöllisiä oireita sekä pysähdymme vuorovaikutuksessa tapahtuvien ilmiöiden ja tunteiden äärelle. Työskentelen vastavuoroisesti reflektoiden ja jäsentäen kuulemaani. Yhdessä tutkimalla voimme lisätä ymmärrystä itseäsi ja lähimmäisiäsi kohtaan.

HUOM! Kelan kuntoutuspsykoterapia pari- ja perhepsykoterapiana, yksilöt itsemaksavina tai esim. vakuutuksen turvin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Pregnancy & birth Neuropsychiatric patients Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt lähes 20-vuotta erikoissairaanhoidossa. Minulla on lisäksi traumaterapiakeskuksen Vakautta vanhemmuuteen-ryhmäohjaaja koulutus ja olen ohjannut ryhmää usean vuoden ajan. Olen myös toiminut psykoterapeuttina Laku-kuntoutuksessa, tehnyt monipuolisesti yhteistyötä lastensuojelun asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa sekä toiminut mm. systeemisessä tiimissä perheterapeuttina. Kliinisen työn lisäksi työnohjaan ja koulutan.

First session price

80.00

Regular session price

130.00

Pricing details

Perhe- ja parikuntoutuspsykoterapia (KELA), tutustumiskäynti 60 min - 80€ - Vain Kelan kuntoutuspsykoterapian tutustumiskäynti
Hinnat tarkemmin: https://mielipalvelut.fi/hinnasto/